Poprzednia

ⓘ Kokotna Łąka
Kokotna Łąka
                                     

ⓘ Kokotna Łąka

Wzniesienie położone na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Sowich w północno-zachodniej części Gór Sowich, na północno-zachodniej ich krawędzi, około 1.4 km na północ od centrum Kamionek.

Kopulaste wzniesienie o zróżnicowanej rzeźbie i ukształtowaniu oraz stromych zboczach z mało wyrazistym szczytem, który od strony północno-wschodniej minimalnie wyrasta ponad prawie płaską i wąską powierzchnię szczytową, na której oddzielone niewielkim siodłem wznoszą się wzniesienia: Spalony Las niższe o 3 m i Środkowa wyższa o 14 m. Wznosi się w środkowym odcinku bocznego grzbietu odchodzącego od Wielkiej Sowy w kierunku północno-wschodnim, który za Forteczną stromo opada do linii sudeckiego uskoku brzeżnego. Wzniesienie wyraźnie wydzielają wykształcone górskie doliny: od północnego zachodu dolina Kłomnicy i Dolina Kamionkowska od południowego wschodu. Wzniesienie zbudowane z prekambryjskich gnejsów i migmatytów. Zbocza wzniesienia pokrywa niewielka warstwa młodszych osadów z okresu zlodowaceń plejstoceńskich. W południowo-wschodnim zboczu wzniesienia zalegała żyła grubo krystalicznego barytu wypełniająca szczelinę tektoniczną przecinającą gnejsy. Baryt był silnie spękany a w szczelinach spękań pokryty nalotami limonitu. W barycie tkwiły masywne gniazda i liczne wpryśnięcia srebronośnej galeny współwystępującej ze sfalerytem. Na zboczach znajdują się ślady dawnej działalności górniczej w postaci wkopów, hałd, szurfów oraz sztolni. Cała powierzchnia wzniesienia łącznie z partią szczytową porośnięta jest lasem bukowo-świerkowym regla dolnego ze znaczną domieszką brzozy, sosny, jarzębiny i modrzewia. Zboczami trawersują liczne drogi leśne, a grzbietem prowadzi ścieżka stanowiąca nie znakowaną i mało uczęszczaną trasę na Wielką Sowę z Rościszowa i Pieszyc. U południowo-wschodniego podnóża wzniesienia, położona jest dzielnica Pieszyc Kamionki. Położenie wzniesienia, oraz kopulasty kształt czynią wzniesienie rozpoznawalnym w terenie.

                                     

1. Ciekawostki

  • Na wzniesienia w przeszłości prowadzone były roboty górniczo poszukiwawcze.
  • W latach 70 XX wieku między Kokotną Łąką a Skalistą planowano wybudować zaporowy zbiornik wodny, który miał zasilać w wodę Pieszyce, Dzierżoniów i Bielawę.
  • Na wschodnim zboczu Kokotnej Łąk i w przeszłości funkcjonowała wielopoziomowa kopalnia rudy srebra i ołowiu "Augusta" - uznana za jedną z piękniejszych w Sudetach.
                                     

2. Turystyka

Podnóżem południowo zachodniego zbocza prowadzi pieszy szlak turystyczny:

  • żółty - fragment szlaku prowadzący z Kamionek na Wielką Sowę (1015 m i dalej.