Poprzednia

ⓘ Karpiak
Karpiak
                                     

ⓘ Karpiak

Wzniesienie położone na obszarze Śnieżnickiego Paruk Krajobrazowego w południowo-wschodniej części Gór Złotych, około 3.5 km na południowy wschód od centrum miejscowości Lądek-Zdrój, po zachodniej stronie od Przełęczy Karpowskiej.

Kopulaste wzniesienie o zróżnicowanej rzeźbie i ukształtowaniu oraz stromych zboczach z mało wyrazistą prawie płaską powierzchnia szczytową. Wznosi się w środkowej części bocznego, miejscami skalistego grzbietu, odchodzącego od Kobylej Kopy w kierunku południowo-zachodnim, który stromo opada do Doliny Białej Lądeckiej. Wzniesienie wyraźnie wydzielają wykształcone górskie doliny. Od bliźniaczego wyższego wzniesienia Królówka, położonego ok. 750 m. po południowo zachodniej stronie oddzielone jest niewielkim obniżeniem. Na szczycie wzniesienia znajdują się ruiny po dawnym zamku Karpień. Wzniesienie budują gnejsy gierałtowskie należące do jednostki geologicznej metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Zbocza wzniesienia w dolnej części pokrywa niewielka warstwa młodszych osadów z okresu zlodowaceń plejstoceńskich. Cała powierzchnia zboczy wzniesienia porośnięta jest lasem świerkowym regla dolnego z niewielką domieszką drzew liściastych powierzchnię szczytową pozbawioną drzew porastają bujne trawy i paprocie. Zbocza wzniesienia przecina gęsta sieć leśnych dróg i znakowanych ścieżek spacerowych. U wschodniego podnóża wzniesienia, położona jest Przełęcz Karpowska. Położenie wzniesienia, kształt oraz mało wyraźny szczyt czynią wzniesienie trudno rozpoznawalnym w terenie.

                                     

1. Flora i fauna

Wypłukiwana zaprawa z murów zamkowych wzbogaca podłoże i sprzyja rozwojowi wapieniolubnej flory, np. paproci – zachyłki Roberta, i fauny - miedzianobrunatnego ślimaka nadobnego.

                                     

2. Zamek

Na szczycie Karpiaka znajdują się pozostałości po dawnym zamku. Zamek został zdobyty i spalony przez husytów w 1428 roku podczas wojen husyckich. Zamek do roku 1513 pozostawał siedzibą rycerzy rozbójników, kiedy to całkowicie został zniszczony i od tamtego okresu pozostał w ruinie. Do obecnych czasów zachowały się niewielkie pozostałości murów i fundamentów. Nie zachowały się ślady innych przy zamkowych budowli. Całość obiektu zarośnięta jest trawą i paprociami.

Zamek strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, przez którą prowadził dawniej trakt z Pragi do Krakowa zwany Solną Drogą.

W 1885 roku na wzniesieniu w obrębie murów zamku zbudowano drewniana wieżę widokową, którą rozebrano w latach 1899-1900.

Podczas wykopalisk Karl Wehse kazał zrobić kamienną ławę i wykuć napis LOUIS SCHADOW PLATZ oraz inicjały RA, które do dziś widnieją na ławce.

                                     

3. Turystyka

Przez Karpiaka przechodzą piesze szlaki turystyczne:

  • zielony z Przełęczy Gierałtowskiej czas dojścia: 2 h do Przełęczy Lądeckiej czas dojścia: 1:30 h.
  • niebieski E3 z Lądka-Zdroju czas dojścia: 1:30 h, według oznaczeń PTTK-1:45 do Starego Gierałtowa czas dojścia: 1:30 h,