Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polskie nagrody naukowe
                                               

Medal im. Stefana Banacha

Medal im. Stefana Banacha - międzynarodowa nagroda przyznawana przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju nauk matematycznych. Ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha.

                                               

Nagroda im. Stefana Banacha

Nagroda Główna PTM im. Stefana Banacha − polska nagroda przyznawana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne od 1946 roku za osiągnięcia w badaniach matematycznych, opublikowane w formie książek lub prac naukowych.

                                               

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha − nagroda przyznawana w latach 2009–2017 przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i firmę teleinformatyczną Ericpol za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk matematycznych dla młodych naukowców z Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Równowartością nagrody było: w latach 2009–2012 – 20.000 zł, a w latach 2013–2017 – 25.000 zł.

                                               

Nagroda fundacji śp. Probusa Barczewskiego

Nagroda ustanowiona zapisem testamentowym przez Probusa Piotra Włodzimierza Barczewskiego h. Samson. Roczne odsetki od kwoty 50 tys. zł przeznaczone były na nagrodę dla autora rozprawy z historii polskiej, napisanej po polsku, przez Polaka-katolika. Druga część nagrody miała przypaść za dzieło malarskie autorowi który również spełniał będzie podane warunki. Wykonawcą zapisu testamentowego została Akademia Umiejętności w Krakowie. Był właścicielem ziemskim którego posiadłości: Olszanka, Raszków, Katrynówka znajdowały się w ówczesnej guberni podolskiej. Probus Barczewski był również fundator ...

                                               

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego

Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego. Nagrodę finansuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

                                               

Nagroda im. Marka Cara

Nagroda im. Marka Cara – wręczana jest co roku w trakcie Forum Teleinformatyki. Nagrodzie patronuje tragicznie zmarły w 1997 roku, jeden z pomysłodawców i przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki Marek Car. Celem nagrody jest wyróżnienie dokonań w zakresie wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych efektów działalności nagrodzonej osoby. Nagrodę tę przyznaje corocznie specjalnie powołana Kapituła Nagrody im. Marka Cara zgodnie z założeniami Regulaminu. Postać Marka Cara jest ściśle związana z najszerzej rozumianą popularyzacją wykorzystania informa ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...