Poprzednia

ⓘ Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Limanowej
                                     

ⓘ Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Limanowej

Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Limanowej – nieistniejący pomnik znajdujący się do 2014 r. w parku miejskim w Limanowej w województwie małopolskim.

Pomnik powstał po II wojnie światowej na fali stalinizmu jako akt wdzięczności dla Armii Czerwonej, według projektu architekta Zbigniewa Gondka. Został wykonany przez lokalnego kamieniarza Władysława Wondra i do końca lat 60. znajdował się na terenie miejskiego rynku, skąd został przeniesiony do Parku Miejskiego w okolice Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej. Po przemianach demokratycznych w Polsce i rozpadzie ZSRR pomnik figurował w oficjalnym "Wykazie miejsc pamięci rosyjskich radzieckich obrońców ojczyzny poległych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” będącym załącznikiem do umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską oraz w "Wykazie obiektów poświęconych Armii Czerwonej”. W 2012 r., Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę o rozbiórce pomnika na co wyraziły zgodę Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej. Pomnik został rozebrany w czerwcu 2014 r.

W lipcu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej zażądało w tej sprawie wyjaśnień, oceniając wydarzenie jako rozpętywanie "wojny pomnikowej”. Według dokumentu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa strona rosyjska była poinformowana o rozbiórce; władze Limanowej podają, że pomnik był w złym stanie, wręcz zagrażał bezpieczeństwu i nawet nie wiadomo było co ma upamiętniać. 24. lipca polskie MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Polsce notę dyplomatyczną ze stwierdzeniem, że władze samorządowe działały zgodnie z prawem i umową między państwami, ponadto przez dwa lata od poinformowania strona rosyjska nie wykazywała zainteresowania odnową pomnika.