Poprzednia

ⓘ Protestantyzm w Szwecji
Protestantyzm w Szwecji
                                     

ⓘ Protestantyzm w Szwecji

W 1527 król Szwecji Gustaw I Waza ogłosił przyjęcie przez Szwecję luteranizmu i przeprowadził sekularyzację większości dóbr ziemskich Kościoła. W 1529 roku reformę religijną potwierdził synod szwedzkich dostojników kościelnych w Örebro. Głową Kościoła narodowego stał się król, który mianował swojego intendenta do spraw kościelnych. W 1541 została opublikowana w języku szwedzkim Biblia, którą przetłumaczył Olaus Petri.

                                     

1. Obecnie

Kościół Szwecji był Kościołem państwowym do 2000 roku i obecnie liczy 6.2 miliona wiernych. W ciągu ostatnich lat jednak odnotowuje spadek liczby wiernych, co jest spowodowane laicyzacją społeczeństwa. Odnotowany jest także duży wzrost innych wspólnot religijnych.

Obok Kościoła Szwecji, działają w tym kraju mniejsze wspólnoty protestanckie takie jak: Kościół Ekumeniczny w Szwecji który powstał w 2011 r. w wyniku unii baptystów, metodystów i prezbiterian, Kościoły zielonoświątkowe, Kościoły ewangelikalne, Armia Zbawienia, wolne wspólnoty luterańskie, anglikanie i adwentyści dnia siódmego.

Obecne są także kościoły założone przez imigrantów, głównie z Etiopii. Do takich kościołów należą Mekane Yesus w Göteborg i Jerusalem Evangelical Church w Sztokholmie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...