Poprzednia

ⓘ Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi
Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi
                                     

ⓘ Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łodzi – oddział łódzki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego istniejący od 1950 roku.

Prezesem Oddziału od momentu jego powstania aż do 1970 roku była prof. dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska. W pierwszych latach działalności Oddział prowadził badania naukowe, które wiązały się przede wszystkim z regionem łódzkim oraz z początkowymi pracami przy tworzeniu Polskiego Atlasu Etnograficznego. Podejmowane były również poszukiwania archiwalne z zakresu tzw. etnografii historycznej, prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Bohdana Baranowskiego dotyczące kultury materialnej, sztuki, ruchów społecznych, życia rodzinnego, lecznictwa, wierzeń i czarów w regionie środkowopolskim. W 1974 roku Oddział podjął akcję badawczą rejestrującą stan kultury ludowej na terenach Bełchatowskiego Okręgu Górniczo-Energetycznego. Również w 1974 roku rozpoczął badania wśród Kaszubów Bytowskich, które dotyczyły kształtowania się świadomości narodowej. Łódzki Oddział prowadził także badania w opoczyńskim i w sieradzkim.

Działalność Oddziału wpisuje się w zadania Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, którymi są: dokumentacja, rozwijanie i popularyzacja wiedzy o kulturze; upowszechnianie idei tolerancji i edukacji międzykulturowej; kontynuacja osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów; rozwijanie wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej.

Oddział łódzki prowadzi badania naukowe, organizuje zebrania, konferencje, odczyty, szkolenia, wycieczki. Integruje łódzkie środowiska zainteresowane problematyką etnograficzną oraz antropologiczną. Członkami, współpracownikami i sympatykami Oddziału są przede wszystkim absolwenci oraz byli i obecni pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, pracownicy Ośrodka Regionalnego działającego przy Łódzkim Domu Kultury, pracownicy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a także przedstawiciele innych dyscyplin naukowych np. historycy, archeolodzy.

Siedziba Oddziału znajduje się w budynku Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego – ul. Lindleya 3/5. Prezesem Oddziału jest dr Damian Kasprzyk.