Poprzednia

ⓘ Global sourcing
Global sourcing
                                     

ⓘ Global sourcing

Global Sourcing – jedna z nowocześniejszych i najszybciej rozwijających się światowych strategii zarządzania łańcuchem dostaw.

Global sourcing to proces globalnego pozyskiwania dostaw/zaopatrzenia, który pozwala tworzyć dla przedsiębiorstwa długoterminowy związek zakupów z najlepszymi dostawcami. Strategia global sourcing zawiera w sobie cechy outsourcingu, według której firma chcąca osiągnąć dużą efektywność powinna zawężać swoją działalność do określonych podstawowych obszarów. Pozostałe, wewnętrzne obszary swej działalności przedsiębiorstwo powinno zlecać partnerom zewnętrznym, czyli firmom, które są w stanie lepiej i taniej wykonać usługi na rzecz przedsiębiorstwa macierzystego. Pojęcie "global" oznacza tu, że poszukiwanie takich partnerów powinno odbywać się na globalnych, międzynarodowych rynkach.

                                     

1. Zarys historyczny

Global sourcing to strategia stosowana od wieków. Starożytni handlarze, aby taniej kupować swoje towary podróżowali do odległych krajów. Nieodkryte regiony stawały się dla nich nowymi rynkami zbytu. Od tego okresu do czasów współczesnych znaczenie i rola światowych zakupów uległy licznym przemianom. Działania, które miały największy wpływ na obecną pozycję tego rodzaju zaopatrzenia, dokonywały się w latach 70. Już wtedy międzynarodowe koncerny próbowały produkować pojedyncze części w różnych częściach świata. Starano się przy tym o swoistego rodzaju połączenie mało kosztownej siły roboczej, tanich surowców i komponentów, nielicznych wymagań, co do ochrony środowiska, liberalnego prawa pracy, dobrego wejścia na rynek kapitałowy oraz niskich obciążeń podatkowych. Taką strategię określił G. Junne mianem "Global Sourcing".

                                     

2. Korzyści stosowania global sourcingu

Najważniejszymi korzyściami stosowania global sourcingu przez przedsiębiorstwa są:

 • zmniejszenie kosztów administracyjnych związanych z zakupami
 • lepsza współpraca działu produkcji oraz łańcucha dostaw
 • wykorzystanie wszelkich możliwości pozyskiwania dóbr bez względu na geograficzne miejsce ich występowania
 • zredukowanie kosztów produkcji poprzez optymalizację łańcucha dostaw
 • redukcja cen uzyskiwanych za zakup towarów i usług
 • poprawa zgodności zamówienia z dostawą
 • szeroki audyt dostawców
                                     

3. Proces wdrażania global sourcingu

Proces wdrażania strategii global sourcing w przedsiębiorstwie można podzielić na 3 etapy:

 • usługi global sourcing
* analiza danych wejściowych * badanie rynku * identyfikacja Dostawców * zdjęcie kategorii Commodity Briefing * zapytanie o informację RFI * audyt Dostawców
 • organizacja przetargów
* zapytanie ofertowe RFQ * negocjacje warunków handlowych * analiza ryzyka * rekomendacja wyboru Dostawcy
 • zarządzanie dostawcami
* rozwój Dostawców * monitorowanie Dostawców * monitorowanie jakości produkowanych przez dostawcę produktów
                                     

4. Wybór odpowiedniego Dostawcy

W ramach strategii global sourcing następuje wybór takich regionów zaopatrzeniowych, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów. Wybór odpowiedniego kraju zależy głównie od jego specyficznych cech związanych z kosztami, ryzykiem oraz możliwością osiągnięcia sukcesu przez firmę.

Wybór odpowiedniego kraju dla globalnych zakupów nie jest procesem łatwym, należy więc wykorzystać doświadczenia znawców tej tematyki, którzy to wyróżnili 4 najlepsze dla global sourcing regiony. Należą do nich: Chiny, Indie, Turcja, kraje Europy Wschodniej.

Chiny to kraj, w którym można kupować proste, masowe produkty po korzystnych cenach. Na tym rynku do zakupów polecane są:

 • elementy plastikowe wykonywane na wtryskarkach
 • wiązki przewodów elektrycznych, kable, komponenty elektroniczne
 • artykuły reklamowe i biurowe
 • części metalowe maszyn, w tym łożyska kulkowe, elementy uzbrojenia
 • specjalne, skomplikowane technologicznie wyroby przemysłu chemicznego
 • zabawki
 • tekstylia, buty

Indie - kraj dobrze wykształconych inżynierów, techników informatycznych oraz przemysłu usługowego. Do zakupów polecane są następujące wyroby i usługi:

 • technologia farmaceutyczna, biotechnologia
 • silniki, pompy, maszyny, aparatura i urządzenia
 • towary ze skóry, bawełna, jedwab, tekstylia, dywany.
 • IT - usługi, outsourcing

Turcja - kraj przyjaznej dla przedsiębiorstw polityki gospodarczej; dobry potencjał dla skomplikowanych, masowych produktów. Polecane do zakupów są:

 • wyroby przemysłu tekstylnego
 • produkty elektroniczne
 • artykuły chemiczne.
 • części maszyn
 • artykuły spożywcze
 • części samochodowe

Europa Wschodnia - pod względem położenia geograficznego najbliższy dostawca dla zachodnioeuropejskich producentów. W tym regionie poziom płac jest stosunkowo niski, a wymagania stawiane jakości produkowanych towarów stosunkowo wysokie. Względnie małe odległości i niskie koszty robocizny są największą zaletą tych obszarów. Polecane do zakupów są:

 • procesy związane z przemieszczaniem firmy spedycyjne.
 • metalowe części maszyn i urządzeń
 • budowa maszyn i urządzeń
 • artykuły z drewna
 • tekstylia
 • opakowania
 • produkty drukarskie