Poprzednia

ⓘ Kaspijska, odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. S. M. Kirowa
                                     

ⓘ Kaspijska, odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. S. M. Kirowa

Kaspijska, odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. S. M. Kirowa Каспийское высшее военно-морского краснознаменное училище имени С. М. Кирова - od 1938 do 1992 radziecka uczelnia wojskowa, kształcąca specjalistów z zakresu nauk wojenno-morskich.

                                     

1. Historia uczelni

W 1938 Rada Komisarzy Ludowych przyjęła postanowienie o utworzeniu w ZSRR 4 Szkoły Marynarki Wojennej na terytorium Azerbejdżańskiej SRR w Baku. 25 czerwca 1939 rozkazem nr 241 Ludowego Komisarza Marynarki Wojennej ZSRR szkołę przemianowano na Kaspijską Szkołę Marynarki Wojennej ros. skrót КВМУ, a w kolejnym roku otrzymała status szkoły wyższej ros. skrót КВВМУ.

Po napaści Niemiec na ZSRR duża część wykładowców i słuchaczy brała udział w działaniach wojennych, m.in. na półwyspie Apszerońskim i w desancie na Iran oraz we Flocie Czarnomorskiej. Szkoła stała się bazą dla innych szkół wojskowych, przeniesionych z terenów bądź zajętych przez Niemców, bądź zagrożonych zajęciem, m. in. z zablokowanego Leningradu.

W 1950 sformowano fakultet marynarki wojennej państw socjalistycznych oraz "krajów rozwijających się o orientacji socjalistycznej". W 1960 wśród ponad 300 słuchaczy przyjęto także słuchaczy z Polski. Od 1988 były organizowane specjalne kursy oficerskie dla ok. 600 słuchaczy, gdzie również przyjęto oficerów z Polski.

W 1954 zorganizowano pierwszy zagraniczny rejs szkolny z Sewastopola do Durres Albania.

9 grudnia 1954 szkole nadano imię S. Kirowa.

21 listopada 1961 w ramach wizyt przedstawicieli obcych armii szkołę wizytował gen. Чайлевский? z PRL.

22 lutego 1968 szkoła została odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru ros. skrót КВВМКУ.

W lutym 1988 pododdziały szkolne uczestniczyły w tłumieniu zamieszek w Sumgaicie, a w styczniu 199 - w Baku.

3 lipca 1992 szkołę rozformowano, a korpus szkolny przekazano Ministerstwu Obrony Republiki Azerbejdżanu.

                                     

2. Komendanci Szkoły

 • kontradm. Aleksandr Wanifatjew ros. Алексадр Герасимович Ванифатьев, kwiecień 1949 - marzec 1951;
 • kontradm. Leonid Żdanow ros. Леонид Иванович Жданов, lipiec 1987 - lipiec 1992.
 • kpt. I rangi Konstantin Suchiaszwili, sierpień 1942 - czerwiec 1944;
 • kontradm. Jewgienij Glebow ros. Евгений Павлович Глебов, czerwiec 1974 - grudzień 1975;
 • kontradm. Gieorgij Timczenko ros. Георгий Павлович Тимченко, luty 1967 - październik 1970;
 • kpt. II rangi/kpt. I rangi Konstantin Suchiaszwili ros. Константин Давидович Сухиашвили, kwiecień 1940 - listopad 1941;
 • kontradm. Albiert Akatow ros. Альберт Васильевич Акатов, listopad 1985 - lipiec 1987;
 • komdiw Gieorgij Buriczenkow ros. Георгий Андреевич Буриченков, czerwiec 1939 - kwiecień 1940;
 • kontradm. Nikołaj Zujkow ros. Николай Иванович Зуйков, listopad 1941 - sierpień 1942;
 • kontradm. Fiodor Akimow ros.Федор Яковлевич Акимов, luty 1963 - wrzesień 1966;
 • kontradm. Nikołaj Drozdow ros. Николай Михайлович Дроздов, listopad 1961 - luty 1963;
 • wiceadm. Gieorgij Stiepanow ros. Георгий Федорович Степанов, październik 1970 - czerwiec 1974;
 • kontradm. Siemion Ramiszwili ros. Семен Спиридонович Рамишвили, marzec 1951 - listopad 1961;
 • kontradm. Iwan Gołubiew-Monatkin ros. Иван Фёдорович Голубев-Монаткин, czerwiec 1944 - kwiecień 1949;
 • wiceadm. Wasilij Archipow ros. Василий Александрович Архипов, grudzień 1975 - listopad 1985;
                                     

3. Znani absolwenci Szkoły - Polacy

 • Romuald Waga, roczny specjalistyczny kurs broni rakietowej.
 • Zbigniew Badeński, użycie morskich systemów rakietowych - na Wydziale Uzbrojenia Specjalnego na podstawie hasła w polskiej Wikipedii;

Użytkownicy również szukali:

...
...
...