Poprzednia

ⓘ Gromada Sowina
Gromada Sowina
                                     

ⓘ Gromada Sowina

Gromada Sowina – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi GRN jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954 do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973, tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972.

Gromadę Sowina z siedzibą GRN w Sowinie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski – w powiecie jasielskim w woj. rzeszowskim na mocy uchwały nr 22/54 WRN w Rzeszowie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar dotychczasowej gromady Sowina oraz przysiółki Rzeki i Szubienice z dotychczasowej gromady Bieździedza ze zniesionej gminy Kołaczyce w tymże powiecie. Dla gromady ustalono 14 członków gromadzkiej rady narodowej.

1 stycznia 1960 gromadę zniesiono, włączając jej obszar do gromady Kołaczyce w tymże powiecie.

                                     

1. Prezydium

 • członek prezydium – Jadwiga Jachym
 • członek prezydium - Leokadia Liszka.
 • sekretarz – Jan Jurkowski
 • zastępca – Władysław Sarnecki
 • przewodniczący – Michał Jachym s. Jana
                                     

2. Radni gromady

 • Władysław Sarnecki przysiółek "Kozówka”,
 • Jan Ignarski przysiółek Przymiarki
 • Jan Jurkowski "Sowina Dolna”,
 • Michał Jachym "Sowina Górna”,
 • Antoni Grzebieniowski przysiółek "Przymiarki”.
 • Michał Stasiowski przysiółek "Kołkówka”,
 • Edward Zimny kierownik szkoły,
                                     

3. Treść ślubowania

"Ślubuję uroczyście, jako radny Gromadzkiej Rady Narodowej, pracować dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, troszczyć się o sprawy ludu pracującego wsi, umacniać jego więź z władzą państwową, nie szczędzić swych sił dla wykonania zadań gminnej rady narodowej”.

                                     

4. Terytorium

Gromada swoim zasięgiem obejmowała jedynie terytorium wsi Sowina z siedzibą w Domu Ludowym część pomieszczeń. Jako jedyna wówczas instytucja we wsi posiadała łączność z centralą UPT w Kołaczycach.

                                     

5. Zakres działania

Zasadnicze zadania polegały na organizacji systemu "samoopodatkowania” mieszkańców zgodnie z ustalonymi celami, jakie określił ustawodawca w celu pozyskania środków na funkcjonowanie wybranych dziedzin i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej gromady. Radni pracowali w komisjach stałych lub doraźnie powołanych. Elementem decyzyjnym było zebranie wiejskie zwoływane przez członków prezydium, na którym omawiano problemy: "warunków gospodarczych, bytowych i kulturalnych. rozwoju produkcji rolniczej, upowszechniania wiedzy rolniczej. warunków sanitarnych i porządkowych oraz postulatów mieszkańców” Z przebiegu obrad sporządzano protokół do wglądu przez Radę Narodową w Jaśle. W czasie funkcjonowania GRN, nie wybierano sołtysa wsi. Mankamenty w funkcjonowaniu GRN były ujawniane na łamach regionalnej prasy. Dziennik "Nowiny rzeszowskie” pisze: ". Największe zaległości posiadają chłopi z tych wsi w których gromady, jako jednostki administracyjne mają ulec likwidacji. Są to Lipnica, Sieklówka, Sowina, Zagórze, Żmigród Stary oraz Kamienica Górna”. 1 stycznia 1960 roku Gromada Sowina została rozwiązana m.in. ze względu na niskie wpływy z samo opodatkowania i trudności z utrzymaniem instytucji określonych w zasadniczych zadaniach GRN większość GRN w Polsce m.in. z tego powodu została rozwiązana i weszła w skład Gminnej Rady Narodowej w Kołaczycach.