Poprzednia

ⓘ Lwowska Narodowa Akademia Sztuki
Lwowska Narodowa Akademia Sztuki
                                     

ⓘ Lwowska Narodowa Akademia Sztuki

Lwowska Narodowa Akademia Sztuki) – ukraińska wyższa uczelnia we Lwowie kształcąca specjalistów w dziedzinie sztuki dekoracyjnej, wzornictwa, konserwacji, kultury, zarządzania oraz działań społecznych i kulturalnych.

Idea powstania we Lwowie uczelni artystycznej sięga początków XX wieku, a nauczanie sztuki artystycznej ma tradycje znacznie dłuższe. Początkowo było to szkoła grafiki i rysunku, która powstała w 1876 przy Muzeum Rzemiosła Artystycznego, w 1923 powstała szkoła malarstwa Ołeksy Nowakiwskiego. W 1944 władze radzieckie powołały do istnienia Akademię Sztuk Pięknych, której rektorem był Wasyl Kryczewski. Do grona wykładowców należeli m.in. Ołena Kulczyćka, Osyp Kuryłas, Antin Manastyrski, Hryhorij Smolski. W 1946 ówczesne władze postanowiły rozszerzyć funkcjonujące we Lwowie szkolnictwo artystyczne, na terenach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej brakowało ukraińskich specjalistów w dziedzinie sztuki stosowanej, dekoratorów. Początkowo powstały wydziały tkaniny artystycznej, ceramiki artystycznej, rzeźby i sztuki w drewnie, rzeźbiarstwa i malarstwa. Metodykę nauki oparto na ludowej tradycji i lokalnej sztuki tworzenia, a równocześnie stosując najnowsze osiągnięcia europejskiego szkolnictwa artystycznego i sztuki. Do wykładanych przedmiotów przez lata dodano projektowanie graficzne, artystyczne środki reklamowe, malarstwo monumentalne, sztuk metaloplastycznych, projektowania wnętrz, projektowania mebli, nowych technik tkanin artystycznych oraz szkła artystycznego.

W 1994 dotychczasowy Państwowy Lwowski Instytut Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej przekształcono w Lwowską Narodową Akademię Sztuki, od 2004 uczelnia posiada status narodowej instytucji edukacyjnej.

                                     

1. Struktura uczelni

Uczelnia posiada pięć wydziałów akademickich, w tym jeden w Sewastopolu. Kosowski Instytut Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej, fakultet podnoszenia kwalifikacji, dział badań, studia podyplomowe i doktoranckie, rada naukowa ds. studiów doktoranckich i podyplomowych studiów w dziedzinach związanych ze sztuką, bibliotekę, muzeum, galerię sztuki współczesnej, redakcję wydawnictw naukowych i popularnonaukowych.

                                     

1.1. Struktura uczelni Wydziały

 • Wydział Wzornictwa
 • Katedra Grafiki i Designu
 • Katedra Projektowania Wnętrz i Kostiumów
 • Katedra Metaloplastyki
 • Katedra Rzemiosła Tekstylnego
 • Katedra Szkła Artystycznego
 • Katedra Ceramiki Artystycznej
 • Katedra Rzemiosła Drzewnego
 • Wydział Sztuki i Rzemiosła
 • Katedra Konserwacji Dzieł Sztuki
 • Wydział Sztuki i Konserwacji Dzieł Sztuki
 • Katedra Sztuki Sakralnej
 • Katedra Malarstwa Monumentalnego
 • Katedra Rysunku i Malarstwa Akademickiego
 • Katedra Rzeźby Dekoracyjnej
 • Katedra Nauk Humanistycznych
 • Katedra Zarządzania Sztuką
 • Katedra Języków i Literatury
 • Katedra Historii i Teorii Sztuki
 • Wydział Historii i Teorii Sztuki
 • Katedra Wychowania Fizycznego
 • Wydział Grafiki i Architektury Wnętrz w Sewastopolu