Poprzednia

ⓘ Dekapitalizacja
                                     

ⓘ Dekapitalizacja

Dekapitalizacja - proces zmniejszania się wartości środków trwałych w sytuacji, gdy fizycznemu ich zużyciu nie towarzyszą dostatecznie duże inwestycje, uzupełniające na bieżąco ubytki.

                                     
  • dyrektor Zakładów Remontowo - Budowlanych w Jarosławiu przeciwdziała dekapitalizacji obiektów wojskowych płk rez. Marian Zach propagator tradycji Henryka
  • rozwijające się miasto i wiążącą się z tym konieczność budowy nowych linii, dekapitalizację sieci tramwajowej oraz szkody górnicze i wprowadzenie w ich miejsce
  • inwestycje i modernizacje, przez co baza materialna więziennictwa ulega dekapitalizacji i zmniejszeniu. Wszystko to powoduje pogorszenie warunków pracy funkcjonariuszy
  • także jako sala obrad galicyjskiego Sejmu Krajowego. Wobec poważnej dekapitalizacji gmachu postanowiono zbudować nieopodal nowy gmach teatru miejskiego
  • wzrosły o prawie 100 podnosząc niesłychanie koszty produkcji rolnej. Dekapitalizacja rolnictwa, wzrost zadłużenia i spadek wydajności prowadziły do obniżania
  • nastąpiło w latach 80. XX w., które okazały się czasem stagnacji, dekapitalizacji majątku, wstrzymania inwestycji. O ile w 1980 r. Żegluga Bydgoska przewiozła
  • rynku wewnętrznego, wysokiej inflacji, zacofania technologicznego czy dekapitalizacji majątku, ale także je pogłębiono przy stosunkowo niskiej dynamice PKB
  • powinna być co najmniej równa stopie inflacji, aby nie następowała dekapitalizacja w przedsiębiorstwie. W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie
  • 47 z planowanych 200 egzemplarzy EP09. Postępująca od końca lat 90. dekapitalizacja infrastruktury torowej spowodowała znaczne wydłużenie czasów przejazdu

Użytkownicy również szukali:

dekapitalizacja budynku, dekapitalizacja majątku przedsiębiorstwa, dekapitalizacja synonim, okres dekapitalizacji, zużycie moralne,

...
...
...