Poprzednia

ⓘ Bóg, Honor, Ojczyzna
Bóg, Honor, Ojczyzna
                                     

ⓘ Bóg, Honor, Ojczyzna

Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu. Została wprowadzona po raz pierwszy na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r. Dominujący kanon interpretacji dewizy, to Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru.

Na współczesnych sztandarach wojskowych dewiza "Bóg, Honor i Ojczyzna” występuje na środkowym polu, na odwrocie orła, godła Polski.

Hasło w formie triady funkcjonuje od okresu II Wojny Światowej, choć często, mylnie przypisuje mu się wielowiekową tradycję. Wcześniej używano sztandarów z dewizą "Honor i Ojczyzna"

                                     

1. Idea

Dewiza ta na gruncie nauk o bezpieczeństwie łączona jest z konstytucyjnym obowiązkiem wierności Ojczyźnie. Zgodnie z artykułami 82 do 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkami obywateli są wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne, przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, obrona ojczyzny, w tym służba wojskowa oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. Dwa z tych obowiązków dotyczą wyłącznie obywateli obowiązek wierności oraz troska o dobro wspólne i są to najważniejsze obowiązki każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma jednak jednolitej interpretacji przedmiotowej wierności, jak i dobra wspólnego, "wierność” jest więc rzeczą trudną do określenia. Z istoty państwa wynika jednak, że skoro ludzie umówili się, że będą żyć w państwie, by być zdolnymi do obrony od napaści innych i czynienia sobie nawzajem krzywd, a także dla wzajemnego wspierania wobec indywidualnego i wspólnego pożytku, to elementem takiej umowy społecznej jest również konieczność wierności sobie nawzajem, a to oznacza nic innego, jak tylko zachowanie i postępowanie zgodne z ustalonymi zasadami. Dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna w dominującej interpretacji Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru, jest w tym kontekście idealistycznym ujęciem kwestii wierności państwu jako rezultatowi umowy społecznej i współobywatelom to państwo tworzącym.

                                     

2. Regulacje prawne

Napis "BÓG HONOR OJCZYZNA” został wprowadzony jako element sztandarów jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przepisem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

                                     

3. Polskie paszporty

Na podstawie rozporządzenia o nowym wzorze paszportów, szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, napis wprowadzono w 2018 roku do polskich paszportów. Decyzja ta wzbudziła kontrowersje i spotkała się z wieloma protestami osób prywatnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar, argumentuje że hasło to, zamieszczone w dokumencie danego obywatela, może naruszać jego wolność sumienia i wyznania.

                                     
  • się wizerunek piastowskiego orła z koroną i krzyżem oraz motto: Bóg Ojczyzna Honor Pismo zawierało informacje pochodzące z nasłuchu radiowego, artykuły
  • Jerzego Waldorfa obelisk Polskiego Państwa Podziemnego 1939 1945, Bóg Honor Ojczyzna plac Mariacki obelisk upamiętniający spływ kajakowy Słupią Karola
  • Polonia, Polonia, Polonia Mater nostra est. Polonia, Polonia, Polonia Bóg Honor i Ojczyzna Przesłaniem naszym jest Polonia, Polonia, Polonia Dla Ciebie nasze
  • kieruje się przesłankami polskiego patriotyzmu, zawartego w słowach: Bóg Honor Ojczyzna AKO w Poznaniu ma duszpasterza w osobie ks. prof. Pawła Bortkiewicza
  • OCLC 830250410 . Henryk SzewczykH.S. Jerzy Leśniak Henryk SzewczykH.S., Bóg Honor Ojczyzna Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej
  • rewersie płata sztandaru umieszczony jest w trzech wierszach napis BÓG HONOR OJCZYZNA - dewiza żołnierza polskiego. Pomiędzy ramionami krzyża w rogach
  • pierwotnie planowany Marsz Niepodległości, organizowany pod hasłem Bóg Honor Ojczyzna Według szacunków Policji w marszu udział wzięło około dwieście
  • s. 43 47. Henryk SzewczykH.S. Jerzy Leśniak Henryk SzewczykH.S., Bóg Honor Ojczyzna Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej
  • Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zygmunt Odrowąż - Zawadzki. Bóg - Honor - Ojczyzna Wspomnienia Wydawnictwo DJ, Gdańsk 2007. Dzieje 14 Dywizji Piechoty

Użytkownicy również szukali:

bóg honor ojczyzna bób, bóg honor ojczyzna memy, bóg honor ojczyzna w paszporcie, bóg honor ojczyzna wypracowanie,

...
...
...