Poprzednia

ⓘ Wskaźnik debt to income
                                     

ⓘ Wskaźnik debt to income

Wskaźnik debt to income – relacja środków przeznaczanych na obsługę zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań finansowych do dochodu kredytobiorcy.

Wskaźnik ten określa jaka maksymalnie część miesięcznych dochodów kredytobiorcy pożyczkobiorcy może zostać przeznaczona przez niego na spłatę kredytu pożyczki.

Wskaźnik ten, obok LTV, jest stosowany jako instrument makroostrożnościowej oceny wiarygodności banków i stabilności sektora finansowego przez agencje ratingowe, czy instytucje nadzoru finansowego itp.