Poprzednia

ⓘ E-Informatica Software Engineering Journal
E-Informatica Software Engineering Journal
                                     

ⓘ E-Informatica Software Engineering Journal

e-Informatica Software Engineering Journal jest angielskojęzycznym czasopismem naukowym o międzynarodowym zasięgu wydawanym przez Politechnikę Wrocławską od 2007 roku. Redaktorzy czasopisma są pracownikami Katedry Inżynierii Oprogramowania, Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr.

                                     

1. Cel i zakres

W czasopiśmie prezentowane są wyniki badań naukowych we wszystkich dziedzinach dotyczących inżynierii oprogramowania. Zakres prezentowanych zagadnień obejmuje metodyki, praktyki, architektury, technologie i narzędzia wykorzystywane w procesie wytwarzania oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na ich ocenę empiryczną.

                                     

2. Rada wydawnicza

  • Redaktor naczelny: dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. PWr,
  • Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar,
  • Redaktor prowadzący: dr inż. Wojciech Thomas.

Komitet redakcyjny

  • 12 naukowców pracujących w Polsce,
  • 26 naukowców spoza Polski.
                                     

3. Dostęp do numerów

Wszystkie wydania w wersji elektronicznej są dostępne publicznie Open Access na stronie czasopisma lub w repozytorium ePrints Zakładu Inżynierii Oprogramowania PWr.

Egzemplarze drukowane można zamówić w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej.

                                     
  • Kadry prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara e - Informatica Software Engineering Journal EISEJ International Journal of Intelligent Information and Database
  • p  d  e Media we Wrocławiu Prasa Archeologia czasopismo e - Informatica Software Engineering Journal Format czasopismo Forum Oświatowe Gazeta Południowa

Użytkownicy również szukali:

...
...
...