Poprzednia

ⓘ Bujnowicz Konsorcjum
                                     

ⓘ Bujnowicz Konsorcjum

BUJNOWICZ Konsorcjum – polskie przedsiębiorstwo prywatne, założone 1 maja 1997 roku przez Marcina Bujnowicza. Siedzibą przedsiębiorstwa są Katowice. Ze względu na wielowymiarową działalność w kilku biznesach jednocześnie, organizacja wyodrębniła kilka domen działalności tzw. samodzielnych jednostek organizacyjnych.

                                     

1. O przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo początkowo zajmowało się doradztwem organizacyjnym i personalnym oraz szkoleniami dla biznesu. Z czasem rozwinęło swoją ofertę o hobbistyczną edukację muzyczną, impresariat muzyczny, produkcję muzyczną, a także poradnictwo psychologiczne dla rodziców. W 2014 r. przedsiębiorstwo rozszerzyło działalność o szkolnictwo ogólne i zawodowe oraz wytwórnię fonograficzną. Wspiera także działalność Fundacji Ziarno Talentu.

                                     

2. Historia działalności – kluczowe daty

  • 1 V 1997 – powstała Business Consulting & Training, zajmująca się doradztwem biznesowym podmiotom gospodarczym – handlowym i przemysłowym oraz szkoleniami dla biznesu. W styczniu 2002 czasopismo branżowe Detal Dzisiaj wyróżniło przedsiębiorstwo jako "firmę godną polecenia w opinii placówek handlowych”. Domena zrealizowała prawie 500 projektów szkoleniowych oraz prawie 100 przedsięwzięć doradczych z dziedziny organizacji i zarządzania, dla takich przedsiębiorstw jak: Mokate, Delko, POLOmarket, Dr Leks, Euro Sklep, Delkor, Polskie Składy Budowlane, FC "Solidarność”, Graal, PWC "Odra”, Chata Polska, Prymat, EXPO XXI, Knauf Bauprodukte Polska, Vattenfall, a także dla osiemdziesięciu sześciu Powszechnych Spółdzielni Spożywców "Społem” w tym dla PSS "Zgoda” w Płocku, HS "Jubilat” w Krakowie, PSS w Oświęcimiu, HSP HT "Wola” w Warszawie oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem”. We wszystkich dotychczasowych projektach brało udział ponad 10 000 uczestników bądź kursantów.
  • 1 IX 2006 – w Katowicach – na zasadach franszyzy – zainaugurowała rok szkolny Szkoła Muzyczna Yamaha, zajmująca się hobbistyczną edukacją muzyczną dzieci i młodzieży. W latach 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 i 2015 szkoła otrzymała tytuł "Szkoły Roku”, a dyrekcja w roku 2009 i 2010 została wyróżniona tytułem "Menedżera Roku”. W marcu 2010 roku szkoła stała się najliczniejszą Szkołą Muzyczną Yamaha w Polsce; obecnie uczy się w niej blisko 600 wychowanków. 1 stycznia 2011 – jako pierwsza tego typu placówka w kraju, uzyskała status Niepublicznej Placówki Artystycznej Bujnowicz Konsorcjum, wchodzącej w system oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. 1 września 2015 roku placówka zmieniła nazwę na Placówka Artystyczna Akademii Artystycznej.
  • 17 XII 2008 – rozpoczęła działalność Music English Academy® zajmująca się artystyczną edukacją językową dzieci i młodzieży. 9 marca 2011 roku znak towarowy "Music English Academy children & teenagers” został zarejestrowany Urzędzie Patentowym RP pod numerem TOW: 363281.
  • 26 IV 2009 – pierwszy raz na Górnym Śląsku – dla maluchów, niemowlaków i dzieci w brzuszkach – zagrała Filharmonia malucha®. Początkowo koncerty muzyki klasycznej organizowała katowicka Szkoła Muzyczna Yamaha wspólnie z Filharmonią Śląską w Katowicach. Wraz z rozwojem Filharmonii malucha®, organizację koncertów przejął Impresariat Muzyczny CONCERTO kwiecień 2011, który poza działalnością koncertową zajmuje się opieką artystyczną, kreacją sceniczną, a także techniczną obsługą imprez nagłośnienie, oświetlenie i transmisja obrazu. 2 czerwca 2010 roku znak towarowy "Filharmonia Malucha” został zarejestrowany Urzędzie Patentowym RP pod numerem TOW: 355163. W listopadzie 2012 Filharmonia Malucha® została wybrana w internetowym plebiscycie "najciekawszym miejscem, w którym rodzice mogą spędzić z dziećmi wolny czas”. W maju 2013 – dzięki współpracy z przedsiębiorstwem SONARE – Filharmonia malucha® zagrała po raz pierwszy w Częstochowie w Filharmonii Częstochowskiej.
  • 29 VI 2009 – w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie została zorganizowana pierwsza Letnia Akademia Muzyki – wakacyjne obozy muzyczne dla dzieci i młodzieży łączące edukację muzyczną z aktywnym wypoczynkiem. W roku 2014 domena wprowadziła do oferty Music Incentive Travel – muzyczne wyjazdy wakacyjne zorganizowane przez pracodawcę dla dzieci pracowników jako coś bardzo specjalnego, "nie do kupienia”.
  • 1 IX 2009 – powstało Centrum Edukacji Rodzicielskiej, w ramach którego działają poradnia specjalistyczna dla rodziców, szkoła rodzenia pierwsza w Polsce z elementami muzykoterapii oraz Uniwersytet Rodziców realizujący szkolenia i coachingi rodzicielskie. W styczniu 2014 domena wprowadziła internetową pomoc i poradnictwo dla rodziców CER on-line. W roku 2015 – w wyniku reorganizacji – działalność Centrum została zamknięta.
  • 3 II 2014 – utworzenie Akademii Artystycznej, zajmującej się rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, kształceniem ogólnym i zawodowym młodzieży oraz kształceniem ustawicznym dorosłych. 1 września 2015 roku zainaugurowało rok szkolny Technikum Akademii Artystycznej oraz Placówka Artystyczna Akademii Artystycznej, a 1 października rozpoczęła działalność Placówka Doskonalenia Akademii Artystycznej.