Poprzednia

ⓘ Strażnica WOP Strzegów
Strażnica WOP Strzegów
                                     

ⓘ Strażnica WOP Strzegów

Strażnica w Późnie/w Strzegowie:

  • podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.
  • graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 6 komenda odcinka jako 27 strażnica WOP o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. W lipcu 1946 roku nastąpiły dyslokacje strażnic: strażnica nr 26 ze Strzegowa przeniesiona została do Janowa Janiszowice, a strażnicę nr 27 przeniesiono z Późnej do Strzegowa.

W roku 1947 rozwiązano 6 komendanturę odcinka i jej 26 i 29 strażnicę. Pozostałe strażnice przejął zreformowany 7 odcinek w Gubinie.

W marcu 1954 roku dokonano zmiany numeracji strażnic WOP. Strażnica WOP Strzegów otrzymała numer 35. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica Strzegów II kategorii była 8. w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1964 roku strażnica WOP nr 13 Strzegów uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do II kategorii.

W 1976 roku Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab brygady.

Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica w Strzegowie weszła w podporządkowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej.

W 2002 strażnicę Straży Granicznej w Strzegowie rozformowano.

                                     

2. Ochrona granicy

Strażnice sąsiednie:

26 strażnica WOP Strzegów; 28 strażnica WOP Markosice - 1946 25 strażnica WOP Zasieki; 28 strażnica WOP Markosice - 1947 25 strażnica WOP Zasieki; 28 strażnica WOP Polanowice - 1948
                                     

3. Dowódcy/komendanci strażnicy

  • por. SG Mirosław Makarewicz? - jesień 1998
  • por. Wacław Wierciński
  • por. Rajmund Wysocki
  • st. sierż. Romuald Jodko był w 1950→1952
  • Zenon Wróblewski był w 1954
  • ppor. Józef Domżalski

Użytkownicy również szukali:

...
...
...