Poprzednia

ⓘ Sekretarz szkoły
                                     

ⓘ Sekretarz szkoły

Sekretarz szkoły – samodzielne stanowisko pracy w jednostkach oświatowych.

Sekretarz szkoły odpowiada przede wszystkim za sprawy kadrowe w szkole oraz za prowadzenie kancelarii sekretariatu oraz składnicy akt/archiwum zakładowego. Dodatkowo, współtworzy arkusz organizacji szkoły oraz sporządza sprawozdania dla organu prowadzącego szkołę najczęściej gmina lub powiat oraz kuratora - organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zazwyczaj kieruje zespołem pracowników administracji, ale w bardzo małych jednostkach realizuje swoje zadania sam. W szkołach, w których nie powołano kierownika gospodarczego, sekretarz szkoły kieruje także zespołem pracowników obsługi oraz realizuje zadania z zakresu gospodarki inwentarzowej oraz inwestycji i remontów w szkole. Szczegółowy zakres obowiązków sekretarza szkoły ustala dyrektor.

Stanowisko sekretarza szkoły nie jest równoznaczne ze stanowiskiem sekretarki. Jeśli w strukturze organizacyjnej szkoły utworzono stanowisko sekretarza/sekretarki, to znajdzie się ono niżej w hierarchii stanowisk.

Zwyczajowo, nazwa "sekretarz szkoły” nie przyjmuje formy żeńskiej, nawet kiedy funkcję tę sprawuje kobieta.

Status prawny sekretarza szkoły w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządowe w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych określa Ustawa o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Status prawny sekretarza szkoły w szkołach prowadzonych przez ministrów np. w państwowych szkołach artystycznych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Sekretarz szkoły może występować także w szkole niepublicznej, lecz w praktyce zakres jego obowiązków będzie zbliżony do zadań sekretarki lub referenta. Odpowiednikiem sekretarza szkoły publicznej w szkołach niepublicznych jest dyrektor ds. administracyjnych.

                                     
  • Ideowo - Wychowawczej. A od 1977 do 1980 był sekretarzem w Warszawskim Komitecie Miejskim PZPR. Jako sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR miał być inicjatorem
  • 1943 - 1944 słuchacz Wyższej Szkoły Organizatorów Partyjnych przy KC WKP b od grudnia 1944 do grudnia 1948 III sekretarz Komitetu Obwodowego WKP b w
  • Wyższej Szkoły Partyjnej przy KC WKP b 1949 - 1950 I sekretarz Karakałpackiego Komitetu Obwodowego KP b U, potem do kwietnia 1950 I sekretarz Komitetu
  • zm. 11 stycznia 1983 w Mińsku białoruski działacz komunistyczny, I sekretarz KPB w latach 1980 - 1983, Bohater Pracy Socjalistycznej 1977 W 1936 roku
  • słuchacz Szkoły Partyjnej przy KC Komunistycznej Partii bolszewików Uzbekistanu. Od 1952 wykładowca i sekretarz komitetu partyjnego Wyższej Szkoły Partyjnej
  • I sekretarz Komitetu Obwodowego Komsomołu w Homlu, a 1945 - 1946 I sekretarz Komitetu Obwodowego Komsomołu w Mińsku. 1946 - 1949 słuchacz Wyższej Szkoły Partyjnej
  • stanowisku kierownika Szkoły Ćwiczeń przy Studium Nauczycielskim w Ełku, następnie została dyrektorem Szkoły Policealnej w Ełku. Sekretarz Komitetu Powiatowego
  • sierpniu prezydent mianował go zastępcą sekretarza Marynarki Wojennej. W wyniku śmierci dotychczasowego sekretarza Franka Knoxa, Forrestal zajął jego stanowisko

Użytkownicy również szukali:

ile zarabia sekretarz szkoły 2019, sekretarz szkoły stanowisko urzędnicze czy pomocnicze,

...
...
...