Poprzednia

ⓘ Strażnica WOP Chyżne
                                     

ⓘ Strażnica WOP Chyżne

Strażnica w Chyżnem:

  • podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.
  • graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 42 komendy odcinka jako 191 strażnica WOP Chyżne o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego.

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 55 batalionu OP.

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Chyżne otrzymała nr 196. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Chyżne była 10. w 3 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

W 1963 roku przeniesiono strażnicę III kategorii Chyżne do kategorii IV. Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica Chyżne weszła w podporządkowanie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

                                     

2. Ochrona granicy

W 1960 roku 12 strażnica WOP Chyżne III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 21 885 m od znaku granicznego wł. III/14 do zn. gr. III/42 wył.

Strażnice sąsiednie:

  • 190 strażnica WOP Chochołów ⇔ 192 strażnica WOP Winiarczykówka
  • strażnica WOP Podczerwone ⇔ strażnica WOP Lipnica Wielka – 1957