Poprzednia

ⓘ Strażnica WOP Sopot
Strażnica WOP Sopot
                                     

ⓘ Strażnica WOP Sopot

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 20 komendy odcinka Sopot jako 98 strażnica WOP Sopot o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. Sformowane strażnice morskiego oddziału OP nie przystąpiły bezpośrednio do objęcia ochrony granicy morskiej. Odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej sprzed 1939 roku od Piaśnicy, aż do lewego styku z 4 Oddziałem OP ochraniany był przez radziecką straż graniczną wydzieloną ze składu wojsk marszałka Rokossowskiego. Pozostały odcinek granicy od rzeki Piaśnica, aż po granicę z ZSRR zabezpieczała Morska Milicja Obywatelska.

W marcu 1954 roku dokonano zmiany numeracji strażnic WOP. Strażnica Sopot otrzymała numer 95. Jesienią 1956 roku rozpoczęto numerować strażnice w systemie brygadowym. Podległa bezpośrednio brygadzie strażnica Sopot otrzymała numer 11. Latem 1957 roku, po przekazaniu 161 batalionu WOP 15 Brygadzie WOP, zmieniono po raz kolejny numerację strażnic w systemie brygadowym. Strażnica Sopot stałą się numerem 5. W 1960 roku, pozostając nadal w systemie brygadowym, odwrócono numerację. Strażnica nadal pozostała numerem 5.

                                     
  • Strażnica WOP Stara Rudnica Kostrzynek podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej
  • Strażnica WOP Tolkmicko Kąty Piaski podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej. Strażnica
  • Strażnica WOP w Bełzie Tudorkowicach Dołhobyczowie: podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko - radzieckiej
  • polsko - czechosłowackiej. Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 45 komendy odcinka Jastrzębie Zdrój jako 207 strażnica WOP Marklowice o stanie
  • Strażnica WOP Rzędziny podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej. Strażnica została
  • Strażnica WOP Stegna Sztutowo podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej. Strażnica została
  • Strażnica WOP Chworościany Bobra Wielka nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na
  • Strażnica WOP Elbląg Jantar podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy morskiej. Strażnica została

Użytkownicy również szukali:

...
...
...