Poprzednia

ⓘ Jezioro Wygonowskie
Jezioro Wygonowskie
                                     

ⓘ Jezioro Wygonowskie

Jezioro Wygonowskie – jezioro na Białorusi w rejonie iwacewickim w obwodzie brzeskim ok. 37 km na wschód od miasta Iwacewicze.

Jezioro Wygonowskie jest jednym z największych jezior Białorusi. Ma owalny kształt, wydłużony z zachodu na wschód. Położone jest na wysokości 153 m n.p.m. Jezioro ma powierzchnię 26 km², a jego wymiary to 7 × 4.8 km. Jezioro jest płytkie – średnia głębokość wynosi 1.2 m, zaś maksymalna 2.3 m. Długość linii brzegowej to 21 km. Objętość misy jeziornej wynosi 32.1 mln m³. Zlewnia jeziora zajmuje obszar 87.1 km². Jezioro leży w zlewni rzek Szczara i Jasiołda. Przez jezioro przepływa z północy na południe Kanał Ogińskiego.

Brzegi jeziora są niskie, przeważnie zatorfione i zabagnione. Dno płaskie, pokryte sapropelem. W jeziorze występują liczne rośliny wodne i przybrzeżne, rozciągające się na szerokość 150 m. Spotyka się też dużo gatunków ptactwa wodnego.

Według traktatu pokojowego pomiędzy państwami centralnymi a Ukrainą jezioro miało wyznaczać granicę Ukraińskiej Republiki Ludowej.