Poprzednia

ⓘ Pomorski Oddział Straży Granicznej
Pomorski Oddział Straży Granicznej
                                     

ⓘ Pomorski Oddział Straży Granicznej

15 maja 1991 roku rozformowano Pomorską Brygadę WOP. Na jej bazie sformowano Pomorski Oddział Straży Granicznej według etatu 44/011.

1 marca 1991 roku dowódca Pomorskiej Brygady WOP płk dypl. Henryk Grzybowski przekazał obowiązki dowódcy brygady płk. mgr. Stanisławowi Głąbowi. Ten ostatni 6 marca 1991 objął również stanowisko komendanta oddziału Straży Granicznej. Połączenie funkcji dowódcy PB WOP i komendanta POSG ułatwiło rozformowanie brygady WOP i sformowanie oddziału SG. 3 czerwca 1991 roku byli żołnierze zawodowi, którzy zostali przyjęci do służby w POSG złożyli ślubowanie.

Decyzją nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 marca 1992 roku nadano Pomorskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Szczecinie sztandar.

Na podstawie zarządzenia nr 017 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 12 marca 1992 roku przeformowano Pomorski Oddział SG wg etatu nr 44/039. Z dniem 2 czerwca 1992 strażnice nadmorskie w Rewalu, Dziwnowie i Międzyzdrojach, GKP Dziwnów oraz posterunki obserwacji wzrokowo-technicznej nad Zalewem Szczecińskim i nad Zatoką Pomorską przeszły w podporządkowanie komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Etat oddziału wynosił 1231 oficerów, chorążych i podoficerów zawodowych, 292 funkcjonariuszy odbywających służbę kandydacką w zamian za zasadniczą służbę wojskową i 242 pracowników cywilnych.

23 grudnia 1999 roku Strażnica SG w Namyślinie będąca w strukturach Lubuskiego Oddziału SG weszła w podporządkowanie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od 24 sierpnia 2005 roku w miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej.

30 września 2006 roku została powołana Placówka Straży Granicznej w Szczecinie-Goleniowie, poprzez wydzielenie sił i środków z placówki SG w Szczecinie-Porcie, której podporządkowano lotnicze przejście graniczne Szczecin-Goleniów.

1 października 2009 roku została utworzona Placówka Straży Granicznej w Szczecinie, na bazie rozformowanych 30 września 2009 roku placówek SG: w Lubieszynie, Gryfinie i Osinowie Dolnym, zmieniając rejon działania PSG w Szczecinie-Goleniowie i Szczecinie-Porcie.

Pomorski Oddział Straży Granicznej rozwiązany został z dniem 31 grudnia 2009 roku. Od 1 stycznia 2010 obszar jego działania przejął Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

                                     

1. Zasięg terytorialny

Terytorialny zasięg działania komendy oddziału Straży Granicznej w Szczecinie, określony w połowie lutego 1991 roku, obejmował odcinek od znaku granicznego nr 584 do ujścia Kanału Resko Przymorskie do Morza Bałtyckiego, graniczący od południa z terenem służbowej odpowiedzialności Lubuskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim, na północy zaś z Bałtyckim Oddziałem SG w Koszalinie.

Z dniem 1 czerwca 2009 roku zasięg terytorialny oddziału obejmował wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN-C” północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę "N” na wyspie Chełminek.

                                     

2. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej 16 maja 1991 roku przedstawiała się następująco:

 • Wydział Prezydialny – mjr SG Piotr Auruszkiewicz
 • Zastępca Komendanta Oddziału – ppłk SG Roman Drabark
 • Wydział Kontroli Ruchu Granicznego – mjr SG Andrzej Wyganowski
 • Wydział Techniki i Zaopatrzenia – mjr SG Andrzej Gracz
 • Wydział Łączności i Informatyki – por. SG Janusz Syska
 • Komendant Oddziału – płk SG Stanisław Głąb
 • Wydział Finansów – por. SG Marek Swęd.
 • Wydział Ochrony Granicy Państwowej – mjr SG Stanisław Gajewski
 • Wydział Kadr i Szkolenia – ppłk SG Janusz Kowalczyk
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy – ppłk SG Andrzej Zgierski

W 1991 roku Pomorskiemu Oddziałowi Straży Granicznej podlegały:

 • Strażnica SG Barnisław
 • Strażnica SG Kościno
 • Graniczna Placówka Kontrolna Kołbaskowo
 • Graniczna Placówka Kontrolna Świnoujście
 • Strażnica SG Czelin
 • Graniczna Placówka Kontrolna Szczecin-Port
 • Strażnica SG Świnoujście
 • Strażnica SG Nowe Warpno
 • Strażnica SG Kamieniec
 • Graniczna Placówka Kontrolna Krajnik Dolny
 • Strażnica SG Chojna
 • Graniczna Placówka Kontrolna Szczecin sic!
 • Strażnica SG Gryfino
 • Graniczna Placówka Kontrolna Trzebież
 • Strażnica SG Cedynia

---

 • Graniczna Placówka Kontrolna SG w Lubieszynie
 • Strażnica SG w Stolcu
 • Strażnica SG w Międzyzdrojach
 • Graniczna Placówka Kontrolna SG w Dziwnowie.
 • Strażnica SG w Rewalu
 • Strażnica SG w Dziwnowie
                                     

3. Ochrona granicy

Na dzień 30 października 1999 roku Pomorski Oddział Straży Granicznej ochraniał 154 km granicy państwa.

W tym celu wykorzystywał:

 • strażnice SG w Świnoujściu, Karsznie, Stolcu, Kościnie, Barnisławiu, Kamieńcu, Gryfinie, Chojnie, Cedyni, Czelinie

Obsługiwał przejścia graniczne:

 • małego ruchu granicznego – w Bobolinie, Buku i Gryfinie.
 • kolejowe – w Szczecinie-Gumieńcach
 • lotnicze – w Goleniowie
 • morskie – w Świnoujściu, Nowym Warpnie, Trzebieży, Szczecinie-Porcie
 • rzeczne – w Gryfinie, Widuchowej, Osinowie Dolnym, Gozdowicach
 • drogowe – w Świnoujściu, Lubieszynie, Kołbaskowie, Rosówku, Krajniku Dolnym, Osinowie Dolnym
                                     

4. Komendanci oddziału

 • płk SG Mikołaj Gruszczyński 22 XII 2005–31 XII 2009.
 • płk SG Stanisław Głąb 15 II 1991–31 VII 1993
 • płk SG Andrzej Wyganowski 1 VI 1996–28 XII 2000
 • mjr SG Marek Bieńkowski 10 VIII 1993–31 V 1996
 • ppłk SG Maciej Jędrzejowski 29 XII 2000–21 XII 2005
 • ppłk SG Roman Drabarek p.o. 1–9 VIII 1993

Użytkownicy również szukali:

...
...
...