Poprzednia

ⓘ XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bpa Ignacego Krasickiego
XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bpa Ignacego Krasickiego
                                     

ⓘ XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bpa Ignacego Krasickiego

XXX Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność edukacyjną 1 września 1962 roku, a jego pierwszą dyrektorką została mianowana mgr Halina Matulowa. W roku szkolnym 1962/1963 szkoła liczyła osiem oddziałów, a naukę w niej rozpoczęło 299 uczniów. Od początku swojego istnienia XXX Liceum Ogólnokształcące postawiło na edukację humanistyczną, sportową i uspołecznienie młodzieży. Stąd działalność Koła Przyjaciół Teatru, Szkolnego Koła Teatralnego TFU-RCY, sukcesy najlepszej na Bałutach Spółdzielni Uczniowskiej "Tęcza” i stuosobowego chóru mieszanego, opieka nad miejscami pamięci narodowej i liczne osiągnięcia w dziedzinie sportu I miejsce w Łodzi w usportowieniu szkół. Przez pięćdziesiąt lat swojego istnienia szkoła doczekała się wielu finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz zwycięzców konkursów przedmiotowych i artystycznych.

W latach osiemdziesiątych w XXX LO powstało i działało Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich Łodzi.

Od 1972 roku działa przy XXX LO Stowarzyszenie Absolwentów, które zyskało status prawny w 2002 roku.

Obecna działalność szkoły nastawiona jest na bliską współpracę ze środowiskiem lokalnym. XXX LO współpracuje ściśle między innymi z Radą Osiedla, Caritasem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wojskową Komendą Uzupełnień, Strażą Miejską czy Strażą Pożarną. Usportowieniu młodzieży służy Orlik, siłownia, sala do tenisa stołowego i wyremontowana sala gimnastyczna, a podnoszeniu poziomu wiedzy – pracownie przedmiotowe i szkolne centrum multimedialne.

W maju 2018 nastąpiła przeprowadzka szkoły z siedziby przy ul. Obornickiej do budynku przy ul. Sowińskiego.

Do początku lat 90. szkoła nosiła imię działacza komunistycznego – Janka Krasickiego.

                                     

1. Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich Łodzi

Niezależne Zrzeszenie Uczniów Szkół Średnich Łodzi powołano, by wypracować metody współdziałania młodzieży szkół średnich w tworzeniu programu dydaktyczno-wychowawczego oraz bronić interesów uczniowskich. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Bożena Bednarek, Joanna Bodalska, Małgorzata Bujacz, Michał Brzozowski, Dariusz Drewnicz, Grzegorz Nowak, Jarosław Papis, Marcin Paszkowski, Andrzej Siciński, Tomasz Gaduła-Zawratyński. W uczniowskim zrzeszeniu działało ponad 30 młodych uczniów łódzkich szkół średnich. W czasie kryzysu bydgoskiego w marcu 1981, jego członkowie – uczniowie XXX LO – byli łącznikami między Zarządem Regionu "Solidarności” a nauczycielami tej szkoły, przygotowującymi się do strajku generalnego.

Pod koniec kwietnia 1981 przekształciło się w Niezależny Ruch Uczniów Szkół Średnich. Podjęto decyzję o wydawaniu Biuletynu Informacyjno-literackiego "Kormorany” – pierwszy numer ukazał się w maju. Działacze zrzeszenia byli również czynnymi działaczami Ruchu Młodej Polski, Konfederacji Polski Niepodległej, KSS "KOR”. Kolportowali książki i czasopisma drugiego obiegu, m.in. "Bratniaka” RMP, "Drogę” KPN, "Opinię” ROPCiO. Współpracowali z Wydawnictwem "Młoda Polska” i Studencką Oficyną Wydawniczą NZS UŁ "Paragraf”.

We wrześniu 1981 roku szefem zrzeszenia został Marek Budzisz. Opracowano program działania, przedstawiono postulaty uczniowskie.

Po 13 grudnia członkowie zrzeszenia uczestniczyli w manifestacjach przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, pomagali organizować podziemne struktury.

W latach 80. działacze uczniowskiego zrzeszenia studiowali na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Medycznej, Uniwersytecie Warszawskim. Działali aktywnie w podziemnych strukturach, nielegalnym wtedy NZS i za zgodą podziemnych władz NZS w legalnym samorządzie studenckim.

Służba Bezpieczeństwa inwigilowała działaczy zrzeszenia, zastraszała, utrudniała – jak w przypadku M. Paszkowskiego, J. Papisa, M. Budzisza – ukończenie liceum. J. Papisa wyrzucono z XXX LO, maturę zdał w XXVIII LO. M. Brzozowski na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego nie przystąpił do matury. Przeciwko Markowi Budziszowi śledztwo prowadziła Prokuratura Wojskowa w Łodzi. Donoszono na działaczy zrzeszenia. Teczki, z którymi niektórzy się zapoznali, zawierają szczegółowe opisy działań i zdarzeń.

19 marca 2010 działacze NZUSŚ w Łodzi – Tomasz Gaduła-Zawratyński i Dariusz Drewnicz zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Orderami Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych.

                                     

2. Literatura przedmiotu

  • Ignacy Krasicki patronem naszej szkoły. Biuletyn z okazji nadania XXX-mu Liceum Ogólnokształcącemu imienia ks. bp. Ignacego Krasickiego, Łódź 1998.
  • 40 lat XXX Liceum Ogólnokształcącego, Łódź 2002

Użytkownicy również szukali:

liceum psychologiczne łódź, ranking liceów łódź, xxiv lo łódź,

...
...
...