Poprzednia

ⓘ Religia na Łotwie
                                     

ⓘ Religia na Łotwie

Główną, tradycyjnie praktykowaną religią na Łotwie jest chrześcijaństwo. Najliczniej praktykowanym wyznaniem chrześcijańskim wśród etnicznych Łotyszy, z powodu silnych historycznych związków z krajami skandynawskimi i północnymi Niemcami, jest luteranizm. We wschodniej Łotwie, głównie ze względu na polskie wpływy, najbardziej rozpowszechniony jest katolicyzm. Trzecim co do wielkości kościołem chrześcijańskim na Łotwie, z przeważającą większością członków będących sowieckimi imigrantami rosyjskojęzycznymi oraz ich potomkami, jest Łotewski Kościół Prawosławny. Duża część Łotyszy nie wyznaje żadnej religii.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Pew Research Center w 2010 roku: 20.1% mieszkańców Łotwy identyfikuje się z protestantyzmem. Następnie 19.1% wyznaje katolicyzm, 16.5% wyznaje prawosławie. 43.8% nie są związani z żadną religią i 0.5% wyznaje inne religie.

Według najnowszego sondażu Eurobarometru z 2010 roku odpowiedzi mieszkańców Łotwy na pytania w sprawie wiary były następujące:

  • 3% – "Nie wiem"
  • 11% – "Nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej".
  • 48% – "Wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej",
  • 38% – "Wierzę w istnienie Boga",