Poprzednia

ⓘ Karta projektu
Karta projektu
                                     

ⓘ Karta projektu

Karta Projektu – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu wymieniany pod tą nazwą przez PMBOK Guide. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt.

Metodyka PRINCE2 wymienia podobny dokument w aspekcie treści i przeznaczenia pod nazwą Project Brief pol. "Podstawowe Założenia Projektowe”.

Zazwyczaj jest to krótki dokument, który odwołuje się do bardziej szczegółowych dokumentów takich jak zapytanie ofertowe czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ.

                                     

1. Zawartość

Zgodnie z PMBOK Guide, karta projektu powinna zawierać informacje na temat następujących tematów na wysokim poziomie ogólności jednak zawierając odniesienie do dokładnych opisów:

 • tożsamość głównych interesariuszy ang. stakeholders, a przede wszystkim sponsora projektu
 • główne ryzyka
 • koncepcję rozwiązania i główne komponenty zakresu
 • niekiedy osobę kierownika projektu
 • powód uruchomienia projektu
 • cele projektu
 • kamienie milowe
 • korzyści płynące z projektu
 • ogólny plan kosztów
                                     
 • prawowitym właścicielom. Projekt osiedlenia Żydów europejskich na Madagaskarze Moishe Aryeh Friedman Strona oficjalna ang. Neturei Karta ang. Israel versus
 • Wilnie: Karta Polaka pol. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie: Karta Polaka pol.  ros. Jak prawiedłowo zapełnić wniosek na Kartę Polaka
 • Królestwa. Termin niebieska karta spopularyzowany przez think tank Bruegel i nawiązujący do amerykańskiej zielonej karty oraz niebieskiego koloru flagi
 • Karta maksimum karta analogiczna kartka pocztowa z naklejonym znaczkiem pocztowym na stronie z grafiką. Znaczek i widokówka mają podobny motyw graficzny
 • Karta Rosjanina ros. Карта русского - dokument, który zgodnie z inicjatorami projektu federalnego prawa O karcie Rosjanina dla rodaków przebywających
 • Fizycznie karta QSL ma postać zbliżoną do pocztówki. Projekt graficzny jest wynikiem inwencji posiadacza radiostacji i niejednokrotnie karty QSL mają bardzo
 • oraz niektórych innych ustaw. Według projektu ustawy KSM, podobnie jak Karta ubezpieczenia zdrowotnego oraz Karta specjalisty administracyjnego, będzie
 • rodziny, większą społeczność życia oraz przyszłe pokolenia. Czym jest Karta Ziemi Karta Ziemi powstała w wyniku międzynarodowego, międzykulturowego dialogu
 • Karta konstytucyjna 1830 roku konstytucja wydana we Francji, w czasie Monarchii Lipcowej, przez Ludwika Filipa. 7 sierpnia 1830 roku królem Francuzów