Poprzednia

ⓘ Strażnica WOP Jasienica Górna
Strażnica WOP Jasienica Górna
                                     

ⓘ Strażnica WOP Jasienica Górna

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Górna Jasienica/Jasienica Górna – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Jasienicy Górnej – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechosłowacją/Republiką Czeską.

Placówka Straży Granicznej w Jasienicy Górnej – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej z Republiką Czeską.

                                     

1. Formowanie i zmiany organizacyjne

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 49 komendy odcinka Paczków jako 227 strażnica WOP Górna Jasienica o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego.

W związku z reorganizacją oddziałów WOP, 24 kwietnia 1948 roku strażnica została włączona w struktury 73 batalionu Ochrony Pogranicza, a 1 stycznia 1951 roku 46 batalionu WOP w Paczkowie, który funkcjonował do 1956 roku.

15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Jasienica Górna otrzymała nr 236 w skali kraju.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica II kategorii Górna Jasienica była 26 w 4 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza i włączona w struktury 45 batalionu WOP w Prudniku.

1 stycznia 1960 roku była jako 1 strażnica WOP III kategorii Jasienica Górna.

1 stycznia 1964 roku była jako 2 strażnica WOP lądowa IV kategorii Jasienica Górna.

W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach.

13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego na terytorium kraju, dowódca GB WOP wewnętrznym rozkazem w miejscu stacjonowania poszczególnych batalionów, utworzył tzw. "wysunięte stanowiska dowodzenia” zalążek przyszłych batalionów granicznych, którym podporządkował strażnice znajdujące się na odcinkach dawnych batalionów granicznych. Brygada wykonywała zadania ochrony granicy i bezpieczeństwa państwa wynikające z dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego.

W 1984 roku Strażnica WOP Jasienica Górna została włączona w struktury utworzonego batalionu granicznego WOP Prudnik, jako Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. II w Jasienicy Górnej.

1 listopada 1989 roku rozformowano batalion graniczny WOP Prudnik i strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach już jako Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Jasienicy Górnej na czas "P” kadrowa. Żołnierze służby zasadniczej WOP z ostatnich poborów nadal pełnili służbę w strażnicy.

23 marca 1991 roku strażnica została włączona w struktury Sudeckiego Batalionu WOP w Kłodzku i funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna: 15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica została przejęta przez Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Jasienicy Górnej.

12 stycznia 2002 roku Strażnica SG w Jasienicy Górnej została włączona w struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Jako Strażnica Straży Granicznej w Jasienicy Górnej funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku i od 24 sierpnia 2005 roku, Ustawą z 22 kwietnia 2005 roku O zmianie ustawy o Straży Granicznej., została przekształcona na Placówkę Straży Granicznej w Jasienicy Górnej PSG w Jasienicy Górnej w strukturach Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Realizując przyjętą przez Radę Ministrów 6 czerwca 2000 roku Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą. W części IV Strategii dot. Środki Kontroli i Bezpieczeństwa, jako Placówka SG w Jasienicy Górnej funkcjonowała do 14 czerwca 2006 roku, kiedy to zarządzeniem Komendanta Głównego SG została zniesiona. Ochraniany odcinek granicy państwowej, przejęła Placówka Straży Granicznej w Paczkowie. Zgodnie z propozycją Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej obiekt w Jasienicy Górnej był w dalszym ciągu wykorzystywany między innymi przez grupę operacyjno-śledczą oraz pełniona w nim była służba dyżurna przez kierownika zmiany. Następnie obiekt został przekazany gminie i zaadoptowany na mieszkania.

                                     

2. Ochrona granicy

W październiku 1945 roku w ramach tworzących się Wojsk Ochrony Pogranicza na odcinku strażnicy został utworzony Przejściowy Punkt Kontrolny Otmuchów – kolejowy III kategorii został zlikwidowany jesienią 1946 roku, którego załoga wykonywała kontrolę graniczną osób, towarów oraz środków transportu:

 • Kałków-Vidnava kolejowe.

W 1960 roku 1 strażnica WOP Jasienica Górna III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 12607 m:

 • Włącznie znak graniczny nr 176/18, wyłącznie znak gran. nr 186/28.

1 stycznia 1964 roku na ochranianym odcinku funkcjonowało przejście graniczne małego ruchu granicznego mrg w którym kontrolę graniczną osób, pojazdów, środków transportu i celną realizowali funkcjonariusze strażnicy:

 • Dziewiętlice-Bernartice.

W 1975 roku odcinek strażnicy został wydłużony po przejęciu części odcinka po rozformowanej strażnicy WOP Jarnołtów, od znaku gran. nr 176/18, włącznie do znaku gran. nr IV/170.

Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. II w Jasienicy Górnej do 31 października 1989 roku, a od 1 listopada 1989 roku Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Jasienicy Górnej ochraniała odcinek granicy państwowej

 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był minimum: na głównym kierunku dwukrotnie, na pozostałym raz w ciągu doby
 • Włącznie znak gran. nr IV/170, wyłącznie znak gran. nr IV/182.
 • na korzyść strażnicy WOP Gierałcice do znaku gran. nr 169/17.
 • na korzyść strażnicy WOP Gościce do znaku gran. nr 182/1.
 • Grupa Operacyjno-Rozpoznawcza Zwiadu w Nysie – do 06.1990
 • Strażnice WOP w: Gierałcicach i Gościcach
 • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z
 • Vidnava.
 • W ochronie granicy dowódcy strażnicy ściśle współpracowali z swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH Ochrana Statnich Hranic CSRS
 • Mikulovice naczelnik placówki – mjr Drahomir Grund.

Straż Graniczna: W okresie 16 maja 1991–23 sierpnia 2005 roku terytorialny zasięg działania komendanta Strażnicy SG w Jasienicy Górnej obejmował gminę Otmuchów. Strażnica SG w Jasienicy Górnej ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był
 • Włącznie znak gran. nr II/170, wyłącznie znak gran. nr II/182.
 • na korzyść strażnicy SG w Gierałcicach od 2 stycznia 2003 roku GPK SG w Głuchołazach do znaku gran. nr 169/17.
 • na korzyść strażnicy SG w Gościcach, w których kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała załoga strażnicy:

  • Kałków-Vidnava
  • Dziewiętlice-Bernartice.

  W okresie 24 sierpnia 2005–14 czerwca 2006 roku, Placówka SG w Jasienicy Górnej ochraniała odcinek granicy państwowej:

  • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był
  • Włącznie znak gran. nr II/170, wyłącznie znak gran. nr II/182.
  • na korzyść placówki SG w Paczkowie do znaku gran. nr 182/1.
  • na korzyść placówki SG w Głuchołazach do znaku gran. nr 169/17.
  • Mikulivice.
  • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówkami po stronie czeskiej cizinecké policie RCPP
  • Vidnava.
                                     

2.1. Ochrona granicy Wydarzenia

 • 1956 – koniec czerwca, początek lipca w okresie tzw. "Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. "bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy.
 • 13 grudnia 1981-22 lipca 1983 – Stan Wojenny w Polsce, normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe.
                                     

2.2. Ochrona granicy Strażnice sąsiednie

 • 226 strażnica WOP Warmałcice ⇔ 228 strażnica WOP Ujazd – 1946
 • Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. I w Gierałcicach ⇔ Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Gierałcicach – 01.11.1989–15.05.1991
 • 25 strażnica WOP Jarnołtów II kat. ⇔ 1 strażnica WOP Gościce I kat. – 1956
 • 2 strażnica WOP Jarnołtów IV kat. ⇔ 26 strażnica WOP Gościce IV kat. – 01.01.1960
 • Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. I w Gierałcicach ⇔ Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. II w Gościcach – 1984–31.10.1989
 • 3 strażnica WOP Jarnołtów lądowa IV kat. ⇔ 1 strażnica WOP Gościce lądowa III kat. – 01.01.1964
 • Strażnica WOP Jarnołtów ⇔ Strażnica WOP Gościce – do 1975
 • 235 strażnica WOP Jarnołtów ⇔ 237 strażnica WOP Gościce – 1954

Straż Graniczna:

 • Placówka SG w Głuchołazach ⇔ Placówka SG w Paczkowie – 24.08.2005–14.06.2006 roku.
 • GPK SG w Głuchołazach ⇔ GPK SG w Paczkowie – 02.01.2003–23.08.2005 roku
 • Strażnica SG w Gierałcicach ⇔ Strażnic SG w Gościcach – 16.05.1991–01.01.2003 roku.


                                     

3. Dowódcy/komendanci strażnicy

 • kpt. Stanisław Janik 01.1990–01.04.1991
 • ppor. Jacek Murdzek 05.1989–01.1990
 • kpt. Józef Dziubek był w 1970–1976
 • Eugeniusz Ambroziak 16.11.1951–1952
 • st. chor. sztab. Edward Frankowski był w 1985–05.1989

Komendanci strażnicy SG:

 • kpt. SG/ppłk SG Kazimierz Obczyński
 • mjr SG Jerzy Duda do 23.08.2005

Komendanci placówki SG:

 • mjr SG Jerzy Duda 24.08.2005–14.06.2006 – do rozformowania.