Poprzednia

ⓘ Jerzy Walachowicz
                                     

ⓘ Jerzy Walachowicz

Jerzy Zdzisław Walachowicz – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie historii państwa i prawa, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

W 1955 ukończył studia na Wydziale Prawa UAM. W 1984 uzyskał tytuł naukowy profesora. Jako wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, piastował między innymi w latach 1981-1984 funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji na tejże uczelni, a w latach 1985-1987 i powtórnie w latach 1990-2002 kierownika Katedry Historii Ustroju Państwa UAM. Był między innymi członkiem zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także Towarzystwa Naukowego Instytutu Zachodniego i w latach 1993-1996 Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Zmarł 11 marca 2014. Pogrzeb odbył się 14 marca na Cmentarzu parafialnym na Smochowicach w Poznaniu.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego
  • Michał Sczaniecki. Historyk państwa i prawa
  • Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku
  • Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim. Kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej