Poprzednia

ⓘ Samarska Państwowa Akademia Obwodowa (Najanowej)
Samarska Państwowa Akademia Obwodowa (Najanowej)
                                     

ⓘ Samarska Państwowa Akademia Obwodowa (Najanowej)

Samarska Państwowa Akademia Obwodowa) – rosyjska państwowa uczelnia wyższa typu akademickiego w Samarze, kształcąca wielodziedzinowo. Jedyna rosyjska akademia w oficjalnej nazwie podająca nazwisko rektora.

                                     

1. Program dydaktyczny

Państwowa Akademia Obwodowa jest budżetową instytucją edukacyjną, która oferuje programy szkoleniowe dla wszystkich poziomów kształcenia od przedszkolnego do podyplomowych, w ramach kształcenia stacjonarnego i korespondencyjnego na kierunkach:

 • ekologia.
 • zarządzanie,
 • matematyka,
 • kierunki chemiczno-biologiczne,
 • ekonomia,
 • stosunki międzynarodowe,
 • turystyka,
 • prawo,
 • filozofia,
                                     

1.1. Program dydaktyczny Koncepcja kształcenia ustawicznego realizowana w akademii

Koncepcja kształcenia opiera się na rozwoju modelu kształcenia obejmującego 7 etapów. Każdy etap odpowiada poziomowi programów edukacyjnych. Wszystkie programy oparte są na państwowych standardach edukacyjnych, realizowane są etapami:

 • etap 4 - profilowany przedprofilowany i profilowany: klasy 8-11 z programem pierwszych dwóch lat wyższych studiów zawodowych;
 • etap 7 - wielofunkcyjny: kształcenie ustawiczne jako zaspokajanie potrzeby życiowej.
 • etap 2 - szkoła podstawowa ogólna: klasy 1-4;
 • etap 6 - podyplomowy: aspirantura, studia doskonalące, różne rodzaje i poziomy staży naukowych i praktycznych;
 • etap 5 - szkoła wyższa: klasy 12-15 16 - zaliczenie wyższego wykształcenia;
 • etap 1 - przedszkole: dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat włącznie;
 • etap 3 - szkoła podstawowa wspólna: klasy 5-7;
                                     

2. Podstawowe statystyki

W akademii studiuje 1300 osób, 70% kadry posiada stopnie i tytuły naukowe.

Do roku 2012 akademię opuściło 21 roczników absolwentów na poziomie szkoły średniej, 18 szkoły wyższej liczba dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem stale przekracza 60% i 8 podyplomowych 66% obroniło dysertacje. 30% absolwentów przez ostatnie 23 lata uzyskało dyplom drugiej uczelni partnerskiej za granicą w USA, Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii, niektórzy bronią swoje prace dyplomowe w innych uczelniach rosyjskich i za granicą.

                                     

3. Osiągnięcia

Studenci akademii to bardzo często laureaci olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu miejskim, regionalnym, ogólnorosyjskim i międzynarodowym.

Studenci matematyki stosowanej w finałach międzynarodowych zawodów w Los Angeles zajęli miejsce na podium wyprzedzając m.in. Harvard i Petersburg; inni wygrali mistrzostwa świata w debatach Polska czy też zajęli 1 miejsce w międzynarodowych mistrzostwach literackich Japonia.

Uczelnia posiada także osiągnięcia sportowe i w dziedzinie kultury i sztuki. W 1999 roku akademia znalazła się wśród 12 najlepszych uczelni w Rosji według oceny Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej i czasopisma "Kariera".