Poprzednia

ⓘ Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej
                                     

ⓘ Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej

Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej ros. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – rosyjska uczelnia typu akademickiego w Moskwie.

Dekretem prezydenckim nr 902 z 7 lipca 2011 Akademii przyznano prawo do ustalania własnych standardów i wymagań edukacyjnych w zakresie realizowanych programów edukacyjnych szkolnictwa wyższego.

Rektorem Akademii jest doktor nauk ekonomicznych, profesor, Zasłużony Ekonomista Federacji Rosyjskiej, Władimir Mau.

Uczelnia jest największą w Europie placówką studiów społeczno-ekonomicznych i humanistycznych, największą instytucją edukacyjną w Rosji; posiada 68 oddziałów w 53 regionach Federacji Rosyjskiej.

Od 1 stycznia 2012 łączna liczba studentów uczestniczących w programach szkolnictwa wyższego w Akademii i jej oddziałach wynosi ponad 207000 osób, w tym studentów studiów dziennych ponad 35000.

                                     

1. Historia

Uczelnia została ustanowiona dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 1140 z 20 września 2010 poprzez połączenie Akademii Gospodarki Narodowej przy Rządzie Federacji Rosyjskiej ros. Академиия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации АНХ) ANE, rok założenia – 1977, Rosyjskiej Akademii Administracji Publicznej Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej rok założenia – 1991 i 12 innych federalnych państwowych instytucji edukacyjnych. Rosyjska Akademia Administracji Publicznej Służby Cywilnej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej ros. Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Rossijskaja akadiemija gosudarstwiennoj służby pri Priezidientie Rossijskoj Fiedieracyi pod swoją nazwą działała od 6 czerwca 1994 została pierwotnie powołana do życia dnia 2 sierpnia 1946 jako Akademia Nauk Społecznych przy KC KPZR Академиия общественных наук при ЦК КПСС. W latach 1991–1994 nosiła nazwę Rosyjska Akademia Zarządzania Российская академия управления. W Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR podstawowe studia dla pracowników aparatu partyjno-państwowego trwały 3 lata. Prowadzono je w następujących głównych specjalnościach: filozofia, ekonomia polityczna, historia KPZR, historia społeczeństwa radzieckiego, historia międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego, teoria literatury i sztuki. W 1964 przy Akademii powołano Instytut Ateizmu Naukowego.

                                     

2. Program dydaktyczny

Akademia realizuje 22 programy studiów bakalaureackich, 26 studiów licencjackich, i 14 magisterskich. Wdrożonych jest 31 programów kształcenia zawodowego. Akademia opracowała i wdrożyła ponad 700 programów dokształcania zawodowego, corocznie aktualizuje z nich około 30 procent. W ramach 33 rad dysertackich realizowanych jest 65 kierunków studiów podyplomowych i 25 specjalności doktorskich.

Akademia opracowała unikalny program szkoleniowy dla urzędników władz federalnych i władz Federacji Rosyjskiej, ponadto jest jednym z liderów w przygotowaniu menedżerów najwyższego szczebla rosyjskich przedsiębiorstw i organizacji. Ponad jedna trzecia uczestniczących w programach MBA Master of Business Administration w Federacji Rosyjskiej to studenci Akademii.

Akademia stała się jednym z inicjatorów wprowadzenia systemu programów edukacji rosyjskiego MPA Master of Public Administration, celem których jest realizacja potrzeb kadrowych dla władz publicznych.

Uczelnia posiada szerokie powiązania międzynarodowe z czołowymi uczelniami zagranicznymi, w tym uniwersytetami Stanford, Harward, Duke University, Kingston University oraz innymi uczelniami w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Akademia nie tylko kieruje rosyjskich studentów za granicę w ramach realizacji wspólnych programów z wiodącymi uniwersytetami, ale również kształci studentów zagranicznych.

Potencjał naukowy Akademii stanowi ponad 700 doktorów nauk i profesorów, ponad 2300 doktorantów i docentów.

                                     

3. Biblioteka

Uczelniana biblioteka to zbiór ponad siedmiu milionów książek, zawiera bibliotekę Dumy Państwowej ustanowioną w 1906 i zbiory słynnej biblioteki Demidow.

Moskiewski kampus ma ponad 315 tysięcy metrów kwadratowych, łączna powierzchnia sieci oddziałów przekracza 451 000 metrów kwadratowych.