Poprzednia

ⓘ Szkoły KGB w ZSRR
                                     

ⓘ Szkoły KGB w ZSRR

Szkoły KGB w ZSRR – rosyjskie jednostki szkoleniowe Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego. W ramach KGB funkcjonowało kilkanaście placówek przygotowujących kadry dla organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR oraz służb specjalnych państw pozostających w orbicie wpływów ZSRR:

                                     

1. Uczelnie wyższe

 • Wyższa Szkoła 8 Zarządu Głównego od 1960 - 4 fakultet Wyższej Szkoły KGB;
 • Instytut Języków Obcych KGB;
 • Bagrationowska Szkoła Wojskowo-Techniczna KGB przy Radzie Ministrów ZSRR od 1971 - Orłowska Wyższa Wojskowa Szkoła Dowódcza Łączności
 • Wyższa Leningradzka Szkoła Marynarki Wojennej Wojsk Pogranicza 1957 - 1960;
 • Kaliningradzka Wyższa Dowódcza Szkoła Wojsk Pogranicza 1957 - 1960;
 • Wyższa Dowódcza Szkoła Wojsk Pogranicza im. F. E. Dzierżyńskiego;
 • Leningradzka Szkoła KGB im. S.M. Kirowa 1946 - 1994;
 • Wyższa Szkoła Wojskowo-Polityczna Wojsk Pogranicza im. K.J.Woroszyłowa;
 • Wyższa Szkoła KGB im. F.E. Dzierżyńskiego;
 • Moskiewska Wyższa Dowódcza Szkoła Wojsk Pogranicza KGB przy Radzie Ministrów ZSRR;
 • Instytut Wojskowy KGB 1957 - 1960;
 • Wyższa Szkoła Zwiadowcza od 1968 - Instytut KGB;
 • Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Instytut Zwiadu KGB?;
 • Odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru Instytut KGB
                                     

2. Szkoły

 • Lwowie,
 • Leningradzie,
 • Wojskowo-Techniczna Szkoła KGB;
 • Kijowie,
 • Szkoły KGB znajdujące się w
 • Tbilisi i inne;
 • Wilnie,
 • Nowosybirsku,
 • Charkowska Szkoła Doskonalenia Oficerów Politycznych
 • Leningradzka Suworowska Pograniczna Szkoła Wojskowa 1957 - 1960
                                     

3. Kursy i ośrodki szkoleniowe

 • Wyższe Kursy Doskonalące Personelu Kierowniczego i Operacyjnego KGB Ałma-Ata;
 • Wyższe Kursy Przygotowawcze Personelu Operacyjnego KGB Swierdłowsk;
 • Oficerskie Kursy Doskonalące KGB КУОС przy Wyższej Szkole KGB, Bałaszycha 1969 -?;
 • Wyższe Kursy Przygotowawcze Personelu Kierowniczego i Operacyjnego KGB Nowosybirsk;
 • Specjalne Kursy KGB przy Wyższej Szkole KGB
 • Wydzielony Ośrodek Szkoleniowy "Proporzec" ros. "Вымпел" 19 sierpnia 1981 -?

Ze względu na brak oficjalnych informacji można jedynie domniemywać, iż takich obiektów było więcej, a wiele z nich funkcjonuje do tej pory.

Używając sformułowania "Wyższa Szkoła KGB ZSRR", zwłaszcza w odniesieniu do jej absolwentów, najczęściej chodzi o Wyższą Szkołę KGB im. F.E. Dzierżyńskiego - uczelnię istniejącą do dziś pod nazwą: Akademia Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji.