Poprzednia

ⓘ Stronniczość mediów
Stronniczość mediów
                                     

ⓘ Stronniczość mediów

Stronniczość mediów polega na systematycznym faworyzowaniu przez środki masowego przekazu jednego stanowiska, gdzie działania te służą korporacjom medialnym, rządom lub partiom politycznym, tym samym wzmacniają jeden układ interesów, a osłabiają układ alternatywny. Stronniczość jest ważna o tyle, o ile wpływa na postawy i zachowania ludzi. Samo stwierdzenie stronniczości nie dowodzi jeszcze wpływu mediów na odbiorców, ale może przyczyniać się do wzmacniania lub osłabiania układów władzy, światopoglądów, postaw lub preferencji politycznych odbiorców. Dystrybucja i kontrola informacji politycznych jest jednym z atrybutów i mechanizmów władzy.

Najczęściej występujące formy stronniczości wykorzystywane do manipulacji mediami to np. reklama wyborcza, korporacjonizm, mainstream, sensacja medialna, cenzura i tendencyjność przekazu medialnego.

W zapobieganiu stronniczości mediów ważny jest profesjonalizm dziennikarski badania: D. Hallina i P. Mancini, którego rozszerzeniem jest kultura zawodowa dziennikarzy. Na profesjonalizm dziennikarski składają się np. autonomia zawodowa, normy profesji i służba publiczna. Wysoką kulturę zawodową, a jednocześnie profesjonalizm powinien cechować brak lub niski poziom ingerencji w procesy polityczne, krytyczny stosunek do władzy, nastawienie na realizację interesu obywateli, obiektywizm i oparcie na faktach, kierowanie się uniwersalnymi wartościami oraz idealizm w doborze środków do osiągania celów.

W roku 2012 Komitet Obrony Dziennikarzy Committee to Protect Journalists uznał, że najbardziej stronnicze są media w następujących krajach: Erytrea, Korea Północna, Syria, Iran, Gwinea Równikowa, Uzbekistan, Birma, Arabia Saudyjska, Kuba i na Białorusi.

                                     
  • utrudnianiu rejestracji dla kandydatów opozycji, krytykowano również stronniczość mediów Po wyborach doszło do przewrotu nazwanego tulipanową rewolucją.
  • obrazu pewnej rzeczywistości. Manipulacja mediami wykorzystująca stronniczość mediów ang. media bias jest stosowana np. w public relations, kampaniach
  • podczas którego obrońca Demianiuka zarzucił sędziom i prokuraturze stronniczość 12 maja 2011 Demianiuk został uznany za winnego współudziału w masowej
  • na 22 stycznia 2007. Zarzucała tymczasowemu rządowi Iajuddina Ahmeda stronniczość i sprzyjanie Partii Narodowej Bangladeszu premier Zia. Od października
  • obserwatorom tej organizacji monitorowania przebiegu wyborów, zarzucając im stronniczość Towarzystwo zaskarżyło decyzję komisji do sądu, który rano w dniu wyborów
  • 1990 była dla wielu Polaków szokiem, jej brutalność, populizm i stronniczość mediów przywoływały wspomnienia najgorszych praktyk z poprzedniego ustroju
  • uleganie wpływom politycznym w zależności od tego, kto rządzi w Polsce oraz stronniczość i brak obiektywizmu. W 1997 roku uruchomiono pierwszy kanał tematyczny
  • International skrytykowała werdykt, wskazując na istniejącą w jej ocenie stronniczość sądu i przypadki torturowania oskarżonych. W listopadzie 1999 Komitet