Poprzednia

ⓘ Taryfa energii elektrycznej
                                     

ⓘ Taryfa energii elektrycznej

Taryfa energii elektrycznej – cena energii elektrycznej ustalana przez Urząd Regulacji Energetyki w Polsce. Jej wielkość znacznie różni się w poszczególnych krajach, przy czym przy porównywaniu taryf ważne jest uwzględnienie siły nabywczej konsumenta. Istnieje wiele przyczyn, które powodują te różnice w taryfach. Cena energii elektrycznej zależy w dużej mierze od rodzaju i ceny rynkowej stosowanego paliwa, subwencji rządowych, regulacji publicznych i prywatnych, a nawet lokalnych warunków pogodowych.

                                     

1. Taryfy progresywne

W niektórych krajach wprowadza się system progresywnych taryf energii elektrycznej – "mniej zużywasz – mniej płacisz za kWh”, "więcej zużywasz – więcej płacisz za kWh”. Taryfy te mają na celu wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce zasada konstytucyjna, ograniczanie ubóstwa energetycznego oraz ograniczanie zużycia energii. W latach 70. XX wieku podczas kryzysu energetycznego taryfy progresywne wprowadzili Japończycy, Włosi i Amerykanie w Kalifornii, wprowadzając jednocześnie podstawową stałą dla każdego obywatela ilość energii, dla której gwarantowano niską taryfę. Francja rozważa wprowadzenie systemu taryf progresywnych.