Poprzednia

ⓘ Giluhepa
Giluhepa
                                     

ⓘ Giluhepa

Giluhepa, Kirgipa – jedna z kilku pochodzących z Bliskiego Wschodu żon faraona Amenhotepa III.

Córka króla Mitanni Szuttarny II, siostra Tuszratty.

Druga z trzech Mitannijek dynastycznego pochodzenia, które poślubiły egipskich władców w wyniku układów dyplomatycznych. Pierwszą była nieznana z imienia ciotka Giluhepy, która poślubiła Totmesa IV, zaś trzecią i ostatnią jej bratanica Taduhepa, która wyszła za Amenhotepa III pod koniec jego panowania, prawdopodobnie już po śmierci Giluhepy.

Do małżeństwa Giluhepy z faraonem doszło w 10. roku jego panowania, o czym informują znane z kilku egzemplarzy tzw. skarabeusze Kirgipy. Skarabeusze, nazywane od egipskiego zapisu hetyckiego imienia królewny, różnią się nieznacznie redakcją tekstu. Giluhepa wymieniana jest również w korespondencji dyplomatycznej Tuszratty z Amenhotepem, odkrytej w archiwum w Tell El-Amarna.

Giluhepa nie nosiła tytułu królowej, zarezerwowanego dla Wielkiej Małżonki Królewskiej Amenhotepa, Teje. Wraz z innymi cudzoziemskimi księżniczkami, które również są wymieniane w listach z Tell El-Amarna, m.in. siostrą i córką babilońskiego władcy Kadaszman-Enlila I, była jedynie drugorzędną małżonką farona.

Nie jest znane ewentualne potomstwo pochodzące ze związku Giluhepy z Amenhotepem.

Mitannijska żona faraona zmarła prawdopodobnie przed 35. rokiem jego panowania. W tymże roku Amenhotep III ponownie nawiązał sojusz polityczny z bratem Giluhepy, przypieczętowując go małżeństwem dynastycznym. Faraon poślubił kolejną królewnę mitannijską, tym razem córkę Tuszratty i bratanicę poprzedniej żony.

Miejsce pochówku Giluhepy nie jest znane.