Poprzednia

ⓘ Manipulacja medialna
Manipulacja medialna
                                     

ⓘ Manipulacja medialna

Manipulacja medialna – świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny wykorzystany do manipulacji mediami. Manipulacją medialną nie jest to, co powstaje w wyniku nieświadomych, niezamierzonych błędów warsztatowych powstałych w przekazie medialnym, czy czynników obiektywnych np. natury technicznej.

W manipulacjach medialnych najczęściej wykorzystuje się np. gatekeeping selekcja informacji, ramkowanie ramowanie ang. Framing social sciences), teorię porządku dziennego Agenda-setting, teorię dwustopniowego przepływu ang. Two-step flow of communication, teorię użytkowania i zaspokajania potrzeb ang. Uses and gratification theory, teorię kultywacji "uprawy” ang. Cultivation theory, koncepcję torowania ang. Priming psychology), teorię spirali milczenia ang. Spiral of silence, Model "podskórnej igły” ang. Hypodermic needle model, model Harolda Lasswella, programowanie neurolingwistyczneNLP, manipulację językową, manipulację danymi, specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii i socjologii manipulacja społeczna, emfazę, perswazję, ograniczenia koncentracji i skupienia uwagi.

                                     
  • towaru, Manipulacja medialna świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny wykorzystany
  • psychologii społecznej, manipulacji językowej, perswazji. Najbardziej znane techniki manipulacji to np. manipulacja medialna spin, ingracjacja, pranie
  • Manipulacja mediami ang. media manipulation jest pozornie lub rzeczywiście wykorzystywana w środkach masowego przekazu, gdzie są to działania poza
  • społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania
  • i niejawnej treści przekazu manipulacji W obecnych czasach globalnego społeczeństwa informacyjnego przekaz medialny stał się instrumentem nie tylko
  • grupę społeczną skutków np. manipulacja informacją dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub korzystnego i pozytywnego medialnego odbioru. Radzki K., Internet
  • połączone z aktami ludobójstwa Wojna psychologiczna z wykorzystaniem manipulacji medialnych Naciski polityczne, gospodarcze, społeczne i wojskowe Hierarchia
  • wykorzystywane do manipulacji mediami to np. reklama wyborcza, korporacjonizm, mainstream, sensacja medialna cenzura i tendencyjność przekazu medialnego W zapobieganiu
  • Ludwiga Goettena, której życie osobiste zostaje zniszczone wskutek manipulacji medialnych a skierowana przeciw niej nagonka bulwarowej prasy ostatecznie