Poprzednia

ⓘ Przekaz medialny
Przekaz medialny
                                     

ⓘ Przekaz medialny

Przekaz medialny – tworzenie i transmisja treści za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Najczęściej przekaz medialny analizowany jest w aspekcie treści przekazu na przykład jawna, niejawna, formy przekazu, celu i funkcji przekazu na przykład informacyjne, polityczne, charakterystyki nadawcy na przykład instytucja rządowa, osoba prywatna, aksjologicznych aspektów przekazu na przykład wartości tradycyjne, misja, kontekstu edukacyjnego na przykład walory poznawcze, aspekty wychowawcze, personalizacji odbiorcy na przykład grupy wiekowe, zawodowe i niejawnej treści przekazu manipulacji.

W obecnych czasach globalnego społeczeństwa informacyjnego przekaz medialny stał się instrumentem nie tylko zdobycia i utrzymania władzy politycznej, ale i materialnej oraz duchowej emocjonalnej władzy nad człowiekiem. Przekaz decyduje też o tym jak postrzegamy świat i co, oraz w jaki sposób się o świecie dowiadujemy. Daje to właścicielom i dysponentom mediów wprost nieograniczone możliwości władania nad innymi. Jest też przekaz medialny instrumentem manipulowania tymże człowiekiem, oraz jego myśleniem, zachowaniem, doborem oraz hierarchią realizowanych w życiu wartości.

Nie tylko współcześnie mediom przypisuje się szkodliwy wpływ oraz manipulowanie odbiorcami. Już w starożytności media, jakimi była poezja, były krytykowane w Państwie Platona, a stawianym im oskarżeniem było mamienie i oszukiwanie najmłodszych.

W XIX wieku ukazywały się powieści w odcinkach przedstawiające zemstę bohaterów prześladowanych przez złych mieszczan. Krytykowano je jako "wylęgarnię socjalizmu”, której celem jest podburzanie robotników do buntu. Słuchowiska radiowe obecne w okresie dwudziestolecia międzywojennego krytykowano za rzekome ogłupianie kobiet. Zarzut ten stawiany był przez mężczyzn, jako reakcja na falę emancypacji kobiet, a więc sytuacji, w której kobieta zaczęła wchodzić na rynek pracy, a także w autonomiczny sposób rozpoczęła użytkowanie mediów.

Przypisywana mediom krytyka władzy swoje źródło posiada w obawie przed jej utratą. Podstawy obaw społeczeństwa Belle Epoque wobec prasy i mediów można zaobserwować, odwołując się do wzrostu syndykalizmu i ruchów rewolucyjnych, głoszących o niesprawiedliwym funkcjonowaniu przestrzeni ekonomicznej i społecznej.

                                     
  • Manipulacja medialna świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny np. reklama
  • masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych W zależności od ideologicznych inspiracji edukacja medialna może być prowadzoną z podkreśleniem
  • Manipulacja medialna świadome i celowe zastosowanie dowolnej techniki manipulacji w przekazie medialnym lub dowolnego typu przekaz medialny wykorzystany
  • Cywilizacja medialna - termin, którym medioznawcy określają obecną cywilizację, opartą na społeczeństwie informacyjnym i wszechobecności mediów i przekazów medialnych
  • komunikacji społecznej nadawca często w przekazie medialnym wykorzystuje znane mu środki perswazji lub manipulacji medialnej w celu wywołania określonego zachowania
  • faworyzowaniu przez środki masowego przekazu jednego stanowiska, gdzie działania te służą korporacjom medialnym rządom lub partiom politycznym, tym
  • uznał blackout medialny za sposób walki z plotkami i nieprawdziwymi wiadomościami na ich temat. Wolność prasy Środki masowego przekazu Cenzura BartłomiejB
  • Media interaktywne środki przekazu medialnego umożliwiające wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne
  • publicznej zob. etyka dziennikarska Dziennikarze jako twórcy przekazu medialnego mogą mieć duży wpływ na opinie publiczną oraz polityków, ale sami