Poprzednia

ⓘ Polskie Towarzystwo Statystyczne
                                     

ⓘ Polskie Towarzystwo Statystyczne

Polskie Towarzystwo Statystyczne powstało w Krakowie w 1912 r. Jest jednym z najstarszych stowarzyszeń statystycznych na świecie. Pierwszym prezesem PTS był Juliusz Leo, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie prezydent Krakowa. Głównym celem PTS w okresie przed I wojną światową było przygotowanie opracowania pokazującego w ujęciu statystycznym ziemie polskie od czasów najdawniejszych do współczesności. Zostało ono opublikowane w Krakowie w 1915 r. pod tytułem "Statystyka Polski".

W czasie I wojny światowej PTS nie działało. W 1917 r. w Warszawie powstało Towarzystwo Ekonomistów i Statystyków Polskich TEiSP. W jego ramach została utworzona Sekcja Statystyki, którą kierował profesor Ludwik Krzywicki. W roku 1937 Sekcja Statystyki TEiSP przekształciła się w odrębne Polskie Towarzystwo Statystyczne, którego prezesem został profesor Edward Szturm de Sztrem, ówczesny prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Organem PTS był kwartalnik pt. "Przegląd Statystyczny". W 1939 r. PTS liczyło około 290 członków rzeczywistych i około 30 tzw. członków wspierających z różnych instytucji.

Po wybuchu II wojny światowej prace PTS zostały zawieszone. Kolejny okres działalności PTS rozpoczął się w kwietniu 1947 r. Prezesem został wówczas profesor Stefan Szulc. Wznowiono wydawanie "Przeglądu Statystycznego".

Po 1950 r. działalność PTS zanikła, a w 1953 r. zapadła decyzja o jego likwidacji, wprowadzona w życie w 1955 r. Cześć członków przeniosła się do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie powstała Sekcja Statystyki.

Kolejne reaktywowanie PTS nastąpiło w kwietniu 1981 r. Zgromadzenie Założycielskie powołało Tymczasową Radę Główną, która opracowała nowy statut PTS. W listopadzie 1982 r. Walne Zgromadzenie wybrało Radę Główną, której prezesem został profesor Mikołaj Latuch. W kolejnych kadencjach działalności PTS przewodniczyli: profesor Jan Kordos 1985–1990 i 1990–1994, dr Kazimierz Kruszka 2005–2010 oraz profesor Czesław Domański 1994–2000, 2000–2005 i ponownie od 2010 r. W 1987 r. przy Radzie Głównej PTS zostało utworzone Biuro Badań i Analiz Statystycznych BBiAS. W Polskim Towarzystwie Statystycznym działają aktualnie trzy sekcje: Historyczna, Klasyfikacji i Analizy Danych oraz Statystyki Matematycznej. W latach 1985-1994 rozbudowane zostały struktury terenowe Towarzystwa, a liczba jego członków wzrosła do około 800. W 1993 r. zaczęło ukazywać się czasopismo PTS o charakterze międzynarodowym pt. "Statistics in Transition". Polskie Towarzystwo Statystyczne wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym redaguje miesięcznik "Wiadomości Statystyczne".

Aktualnie Polskie Towarzystwo Statystyczne ma około 750 członków, zorganizowanych w 17 oddziałach. Od 1994 r. PTS jest afiliowanym członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.

W 2008 r. decyzją Rady Głównej PTS, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz Prezesa GUS ustanowiono 9 marca Dniem Statystyki Polskiej. Jest on wyrazem pamięci o rocznicy pierwszego Spisu Powszechnego uchwalonego przez Sejm Czteroletni 9 marca 1789 r. W dniach 18 – 20 kwietnia 2012 roku obradował w Poznaniu Kongres Statystyki Polskiej inaugurujący uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Było to wyjątkowe wydarzenie o międzynarodowym wymiarze, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

                                     
  • Wiadomości Statystyczne czasopismo miesięcznik naukowy, wydawany przez Główny Urząd Statystyczny i Polskie Towarzystwo Statystyczne który ukazuje
  • Królewskie Towarzystwo Statystyczne ang. The Royal Statistical Society brytyjskie stowarzyszenie zrzeszające statystyków. Jest to najstarsze na świecie
  • szkoły. Organizatorami olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo
  • Polskie Towarzystwo Socjologiczne Polskie Towarzystwo Statystyczne Pure Type Systems PTS rosyjski gąsienicowy transporter pływający pts peseta hiszpańska
  • Informator statystyczny do dziejów społeczno - gospodarczych Galicji. Skauting polski w Galicji w latach 1911 - 1918. wraz z UJ Polskie Towarzystwo Statystyczne Pankowicz
  • Towarzystwo Historyczno - Literackie w Paryżu, do 1854 Towarzystwo Literackie w Paryżu polskie stowarzyszenie polityczno - kulturalne działające w latach
  • Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii zarejestrowane w Polsce w 1991 stowarzyszenie naukowe zajmujące się nauką kryminologii
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne nazwa skrócona: PTI organizacja zrzeszająca polskich informatyków, zarejestrowana 22 maja 1981 roku. Celem PTI jest
  • Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie polskie towarzystwo naukowe ogólne działające w latach 1906 1940 w Wilnie powstało z inicjatywy Alfonsa Parczewskiego