Poprzednia

ⓘ Przejście graniczne Jastrzębie Ruptawa-Kempy-Petrovice u Karviné
Przejście graniczne Jastrzębie Ruptawa-Kempy-Petrovice u Karviné
                                     

ⓘ Przejście graniczne Jastrzębie Ruptawa-Kempy-Petrovice u Karviné

Przejście graniczne Jastrzębie Ruptawa-Kempy-Petrovice u Karviné – polsko-czeskie przejście graniczne na szlaku turystycznym położone w województwie śląskim, w mieście Jastrzębie-Zdrój, zlikwidowane w 2007 roku.

                                     

1. Opis przejścia granicznego

Przejście graniczne Jastrzębie Ruptawa-Kempy-Petrovice u Karviné w rejonie znaku granicznego nr I/143/8, zostało utworzone 23 sierpnia 2005 roku. Czynne było przez cały rok: w okresie wiosenno-letnim kwiecień–wrzesień w godz. 6.00–20.00, a w drugiej połowie roku w godz. 8.00–18.00. Dopuszczony był ruch pieszych, rowerzystów i narciarzy. Odprawę graniczną i celną wykonywały organy Straży Granicznej. Doraźną kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu wykonywała załoga Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach Placówka SG w Zebrzydowicach.

21 grudnia 2007 roku na mocy układu z Schengen przejście graniczne zostało zlikwidowane.

Do przekraczania granicy państwowej z Republiką Czeską na szlakach turystycznych uprawnieni byli obywatele następujących państw:

W okresie międzywojennym istniało polsko-czechosłowackie przejście graniczne Ruptawa-Prsna-Petrovice miejsce przejściowe po drogach ulicznych, w rejonie znaków granicznych nr 4/1, 3/14. Był to punkt przejściowy z prawem dokonywania odpraw mieszkańców pogranicza, bez towarów w czasie i na zasadach obowiązujących urzędy celne, ustawione przy drogach kołowych. Dopuszczony był mały ruch graniczny. Przekraczanie granicy odbywało się na podstawie przepustek: jednorazowych, stałych i gospodarczych.

  • Przejście graniczne Jastrzębie Ruptawa-Kempy-Petrovice u Karviné