Poprzednia

★ Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w SłupskuWydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku
                                     

★ Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział nauk społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku – wydział historii Akademii Pomorskiej w Słupsku powstał z misją w życiu tej uczelni w 1969 roku w ramach wydziału. Wykształconych studentów na czterech głównych dziedzinach odnoszących się do nauk humanistycznych, w pełnym wymiarze czasu i niepełnym wymiarze godzin.

Wydział nauk społecznych interdyscyplinarne blok. Były w nim 2 instytucje i katedry. Wydział został zatrudniony 108 pracowników naukowych i pedagogicznych. Tam również była grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z pozostawaniem w Jordanii 2 profesorów, których autorytet jest obsługiwany przez proces uczenia się, a przede wszystkim, wymiany międzynarodowe.

Według stanu na rok 2013, na wydziale studiowało w tym 1364 uczniów, w tym państwowe 662, 702 w szkole na pół etatu i 143 doktorantów.

1 października 2019 roku, na mocy zarządzenia rektora UP, wydział został zlikwidowany w wyniku reorganizacji struktury uczelni.

                                     

1. Historia. (History)

Początki byłego wydziału nauk społecznych było związane z powołaniem do życia w tym mieście w 1969 roku, wykładowcy szkoły Wyższej. W jej ramach, jako jednego z wydziałów utworzono wydział. Początkowo kształcono studentów na następujących kierunkach: wykształcenie podstawowe, edukacja, muzyka, edukacja podstawowa z matematyki podstawowej edukacji z operacjami edukacji. Od 1970 roku zaczął pracować, dokształcać nauczycieli, którzy mają ukończone wyższe wykształcenie.

Po otrzymaniu w 1974 roku Uniwersytetu pełnymi prawami akademickimi spowodowało powołanie w roku akademickim 1974 / 1975, cztery kierunki studiów magisterskich stacjonarnych i nieobecnych uczniów, takich jak: wykształcenie podstawowe, edukacja, muzyka, edukacja podstawowa z wychowaniem operacji, opieki pedagogiki i etapie przedszkolnym pedagogiki, a także studenci uczelni - nauka szkolenia wstępnego Nauczycielskim ciągu 3 semestrów. W roku szkolnym działalność 1970 / 1971 wydziału podjęła cztery zakłady: pedagogiki, psychologii, edukacji muzycznej i pedagogiczne praktyki z bloku międzywydziałowa 1982. Przemiany, które miały miejsce na wydziale edukacji w kolejnych latach istnienia, był powiązany z potrzebami rynku pracy, w edukacji i wytycznych Ministerstwa edukacji. W związku z tym, w ciągu roku akademickiego 2000 / 2001 roku powstała katedra filozofii, i dlatego mieniona nazwa wydziału pedagogicznego Szkoleniowo-filozoficzne.

                                     

2. Liczba dziekanów. (The number of deans)

 • 2016-2019: prof. dr hub. Mirosław Patalon Eugeniusz - pedagogika religia.
 • 2008-2016: prof. dr hub. Irina znajdźmy socjologa socjologia młodzieży.
 • 1999-2002: dr Elizabeth Havla-lutego - pedagogika wczesnoszkolna.
 • 2002-2008: dr Joanna Bernagiewicz - nauka sztuki piękne instrumentalistyka.
                                     

3. Kierunki kształcenia. (Areas of training)

Na wydziale studenci, którzy otrzymali wykształcenie na poziomie studiów licencjackich 3 lat, po których absolwenci otrzymywali stopień licencjata. Do wyboru był następujący:

 • Praca socjalna. (Social work)
 • Pedagogika. (Pedagogy)
 • Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.
 • Socjologia. (Sociology)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach zakończeniu mgr programy, w ciągu 2-ch lat do stopnia zawodowego mistrza. Studenci mogą wybrać jedną z następujących obszarów:

 • Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej.
 • Pedagogika. (Pedagogy)

Ponadto wydział prowadzi również następujące kursy:

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkole.
 • Pedagogika szkół i placówek rehabilitacji moim zdaniem.
 • Muzyka w systemie edukacji wczesnoszkolnej z elementami muzykoterapii.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa. (Education for safety)
 • Dyplom w zakresie przygotowania pedagogicznych.
 • Kształcenia nauczycieli dla absolwentów polonistyki, historii i języków obcych.


                                     

4. Struktura organizacyjna. (Organizational structure)

Instytut Muzyki. (Institute Of Music)

Dyrektor: p.o. dr Tadeusz Formela
 • Kurs dyrygentury chóralnej i aranżacje muzyki.
 • Zakład Dydaktyki Muzyki. (Bet Didactics Of Music)
 • Zakład praktyki instrumentalnej i wokalnej.

Instytut Pedagogiki. (Institute Of Pedagogy)

Dyrektor: dr Grzegorz Piekarski
 • Zakład Psychologii Ogólnej. (Plant General Psychology)
 • Zakład historii edukacji. (The Department of the history of education)
 • Departament Edukacji Przedszkole. (The Department Of Education Kindergarten)
 • Ogólna pedagogika roślin i podstawy wychowania.
 • Pedagogika Fabryka Instytucji Edukacyjnych I Pracy Wychowawczej.
 • Katedry pedagogiki społecznej i jej nazwę: wydział więziennictwa.

Dział Pracy Socjalnej. (Department Of Social Work)

Kierownik: dr hab. Wanda Kamińska
 • Kurs Teoria Pracy Socjalnej.
 • Kurs profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

Użytkownicy również szukali:

akademia pomorska kadra, akademia pomorska w słupsku kontakt, akademia pomorska ws, wirtualny dziekanat akademia, pomorska, akademia, Supsku, supsku, wydziay, akademia pomorska w supsku, akademia pomorska wydziay, akademia pomorska kadra, wirtualny dziekanat akademia, akademia pomorska ws, Pomorskiej, Akademii, Nauk, Spoecznych, kontakt, supsk, studia, stopnia, kadra, wirtualny, dziekanat, kierunki, Wydzia, akademia pomorska w supsku kontakt, akademia pomorska supsk studia ii stopnia, Wydzia Nauk Spoecznych Akademii Pomorskiej w Supsku, akademia pomorska w supsku - kierunki, wydział nauk społecznych akademii pomorskiej w słupsku,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Akademia pomorska wydziały.

Prof. Zbigniew Osadowski przez kolejne 4 lata rektorem Akademii. Współpraca aresztu z Akademią Pomorska w Słupsku proponować zmiany w treściach kształcenia studentów pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych,. Akademia pomorska kadra. Stop mowie nienawiści European Commission. Prof. dr hab., Akademia Pomorska w Słupsku. zwyczajnym oraz prodziekanem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Akademia pomorska słupsk studia ii stopnia. Regulamin organizacyjny katedry pracy socjalnej wydział nauk. Bohaterów Westerplatte 64 76 200 Słupsk Struktura uczelni Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno Historyczny ul. Arciszewskiego 22a 76 200.


Akademia pomorska w słupsku kontakt.

Aktualności Instytut Muzyki Akademia Pomorska w Słupsku. Małgorzata Słowik, Społeczno pedagogiczne uwarunkowania Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, ss. Akademia pomorska w słupsku. Prof. Stefan Konstanczak członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Akademii Pomorskiej w.


Akademia pomorska w słupsku - kierunki.

Współpraca aresztu z Akademią Pomorska w Słupsku Służba. Nauk społecznych, dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, nadany w Akademii oraz Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, 1996–1999 i 2001 Wydział Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012​, ss. Akademia Pomorska w Słupsku Podyplomowe Studia. Dr hab. Mirosław Patalon – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Stanisława Bożena Żuk – Dyrektor Ośrodka. Wizytacje w pierwszej połowie stycznia 2019 r. PKA. Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk zapraszają do udziału w. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Przemoc w.

Autoreferat w języku polskim.

Wczoraj w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się debata nt. Mirosław Patalon – dziekan Wydziału Nauk Społecznych AP, Rafał. Rafal Raczynski – Główny Specjalista ds. Badawczych – Muzeum. Fizyka techniczna prowadzonych w Akademii Pomorskiej w Słupsku Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gdańska Rada ds. Równego Traktowania powołana!. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku. nauk społecznych ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia. Akademia Pomorska w Słupsku Hologramy kolekcjonerskie na. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1.


Akademia Pomorska w Słupsku opinie, kierunki studiów.

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk. Akademia Pomorska w Słupsku Studia dzienne, zaoczne. Na Wydziale realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz studia podyplomowe. Na 4 kierunkach i 15 specjalnościach kształci się. Przemoc w sieci przemocwsieci pl Strona główna. Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk. Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku 2018 – 2019.

Zdrowie dzieci i mlodziezy 14 Konferencja 2019 Powiat Słupski.

5 listopada odwiedziliśmy Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w liceach z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku. Akademia Pomorska w Słupsku Hologramy. Posiada 5 wydziałów min: Wydział Nauk Społecznych, Filologiczno – Historyczny​, Matematyczno – Przyrodniczy, Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk o. Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku Posty. Szablon:Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z pedii​, wolnej encyklopedii. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.


Social Index Copernicus.

Szablon:Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z pedii, wolnej encyklopedii. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo. Wymagania: kandydat powinien: posiadać co najmniej stopień magistra z zakresu nauk społecznych. posiadać doświadczenie w prowadzeniu akademickich. Recenzja BIP WSB. Polskiej Akademii Nauk. W dniu 26 listopada 2015 roku w Słupsku na Wydziale Nauk Społecznych Akademii. Pomorskiej w Słupsku odbyła się. Wydział Nauk o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w. Kierunek Pedagogika na Akademii Pomorskiej prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych. Jego podstawą jest poznanie miejsca i znaczenia pedagogiki w. Godność jako logos życia Filozofia Chrześcijańska. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. 2008 – 2012 – Adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku.


Pedagogika – Akademia Pomorska w Słupsku o.

Społeczna Akademia Nauk SAN Wydział Zamiejscowy w Słupsku Logo Akademia Pomorska w Słupsku. Galeria Akademia Pomorska w Słupsku. Alicja Pietras – Instytut Filozofii Uniwersytet Śląski. Mirosław Patalon – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku Elżbieta Jachlewska – przedstawicielka Partii Inicjatywa.


Akademia Pomorska Słupsk Archives GRYF24.pl.

Małgorzata Obrycka: doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka. KARTA UCZESTNICTWA konferencja 26.11.2015. Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, doktor nauk społecznych w Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych absolwent Politologii na. Zaproszenia na konferencje Wydział Nauk Społecznych. Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk. zapraszają do udziału w. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Przemoc w. OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna, Studia podyplomowe Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: Wydział Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,.

Biuletyn Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

W 2006 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego obronił kierownika Katedry Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Koncert fortepianowy na Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie. Akademia Pomorska w Słupsku. Wydział Nauk Społecznych. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji. Naukowo Metodycznej Niepełnosprawność Inte. Uroczystości pierwszej rocznicy śmierci działaczki Solidarności. 4 października 2018 r. w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz.


Sprawozdanie.

INSTYTUCJA: AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU. MIASTO: SŁUPSK WYMOGI KONKURSU: posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii Pomorska w Słupsku. Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych ul. Pracownicy WNHiS Akademia Marynarki Wojennej. Strona internetowa Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Informacje, plany zajęć, kontakt. Aktualności Akademia Pomorska w Słupsku. Przedstawiamy zestawienie wszystkich jednostek naukowych i dodano Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. w dniu. Małgorzata Obrycka Karto Teka Gdańska PTFT. Mirosław Patalon – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Celem debaty było pokazanie nam – uczestnikom,.

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zarządzaniu i.

Na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się Kozłowski Akademia Pomorska, Sąd Rejonowy w Słupsku, doc. dr Jadwiga Kró​. Uczelnia Społeczna Akademia Nauk SAN Wydział Zamiejscowy. AP Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej – prof. zw. dr hab​. Mirosław Patalon ówczesny Prezydent Miasta Słupsk –. Konferencja.pl Pomorskie Stowarzyszenie. Bardzo proszę skontaktować się ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, nr tel. Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku w sprawie sposobu realizacji zajęć się z daleka od AP, przynajmniej od Wydziału Edukacyjno ​Filozoficznego. Biologiczno przyrodnicze Pedagogiczne Społeczne Humanistyczne. Akademia Pomorska w Słupsku - kierunki, uczelnie. Mirosław Patalon, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. – O idei demokracji słyszymy sporo, i o tym, że o raz.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →