Poprzednia

ⓘ Struktura liniowa
                                     

ⓘ Struktura liniowa

Struktura liniowa – podstawowy typ struktury organizacyjnej charakterystyczny dla małych organizacji. W strukturze liniowej występuje wyraźna linia podporządkowania, władza jest zazwyczaj scentralizowana. Najczęściej wszystkie ważniejsze decyzje przy realizacji celów organizacji podejmowane są przez jedną osobę: fundatora, szefa firmy itp. Struktura liniowa zakłada, że każdy pracownik ma 1 przełożonego, który wydaje mu polecenia w tej samej linii przekazywane są też informacje "drogą służbową” w tej strukturze to kierownictwo organizacji podejmuje decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne oraz prowadzi kontrole.

                                     

1. Zalety

 • lepsza kontrola i koordynacja
 • możliwość szybkiego awansu
 • łatwość niwelowania błędów
 • szybkość podejmowania decyzji
 • każdy zna swoje miejsce w hierarchii
 • każdy pracownik zna swoje uprawnienia i wie za co jest odpowiedzialny
 • efektywne rozwiązywanie konfliktów
 • prosta konstrukcja
                                     

2. Wady

 • konserwatyzm przełożonych
 • kierownictwo ma zbyt wiele obowiązków
 • pomijanie zasady specjalizacji
 • trudność komunikowania się pomiędzy wyższymi przełożonymi ze względu na biurokrację
 • może być przyczyną hamowania rozwoju organizacji

Struktury proste są słabo sformalizowane, rzadko występuje też w nich departamentalizacja. w przypadku większości wykonywanych zadań nie istnieją sztywne normy działania. Występuje w nich jedność rozkazodawstwa. na poszczególnych szczeblach w układzie hierarchicznym kierownicy mają silny autorytet formalny, co jest utrudnieniem dla zdobycia awansu. Struktura ta staje się dysfunkcjonalna w momencie, gdy zaczyna się rozrastać, co wiąże się z coraz większa liczbą problemów, które są rozwiązywane przez osobę znajdującą się na szczycie hierarchii.