Poprzednia

ⓘ Polityka energetyczna
Polityka energetyczna
                                     

ⓘ Polityka energetyczna

Polityka energetyczna – element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii, sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

Na poziomie lokalnym realizowana jest także miejska polityka energetyczna, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez podnoszenie efektywności energetycznej oraz rozwijanie infrastruktury energetyki odnawialnej. Działania te ograniczają import paliw i surowców energetycznych z innych regionów kraju i zagranicy. W tym kontekście pojawiają się także postulaty samowystarczalności energetycznej miast.

Najnowszym pakietem przepisów Unii Europejskiej w obszarze polityki energetycznej i powiązanej z nią polityki klimatycznej jest tzw. pakiet zimowy, który stawia konsumentów a nie jak dotychczas producentów energii w centrum polityki energetycznej.

                                     
  • Polityka strukturalna jeden z kierunków polityki gospodarczej, obejmujący wszystkie przedsięwzięcia, które instancje państwowe podejmują w celu oddziaływania
  • Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, Polityka Energetyczna Energy Policy Journal, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami
  • r. w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2019 r. poz. 755 Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi
  • głównymi celami są: podniesienie efektywności energetycznej o 20 podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych
  • Zielona polityka obejmuje trzy główne polityki ekologiczną, społeczną i gospodarczą, stanowiące podstawę zrównoważonego rozwoju. Zieloną politykę realizują
  • Pakt Muszkieterów to porozumienie w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Europy o wzajemnych gwarancjach dostaw energii. Został on zaproponowany przez
  • Polityka zagraniczna Polski polityka zagraniczna prowadzona przez władze PRL, a po nowelizacji konstytucji w grudniu 1989 roku przez władze Rzeczypospolitej
  • gospodarki opartej na technologiach niskoemisyjnych. Pakiet klimatyczno - energetyczny obejmuje kompleksowe opracowanie i wzmocnienie przepisów za pomocą dyrektywy
  • Europejska Polityka Sąsiedztwa ang. European Neighbourhood Policy, ENP oficjalna polityka Unii Europejskiej wobec krajów z nią sąsiadujących. Komisja

Użytkownicy również szukali:

polityka energetyczna do 2040, polityka energetyczna polski do 2030 roku streszczenie, "polityka energetyczna polski do 2040 roku” pdf,

...
...
...