Poprzednia

ⓘ Departamentalizacja
                                     

ⓘ Departamentalizacja

Departamentalizacja – jeden z elementów struktury organizacyjnej polegający na takim grupowaniu zadań, aby możliwa była koordynacja działań.

W organizacji można wyróżnić grupowanie względem:

  • funkcji – wówczas w organizacji powstają działy funkcjonalne,
  • produktu – wyodrębnione działy wykonują inne produkty,
  • klienta – jest to grupowanie ze względu na typ klientów, wyodrębnione komórki zajmują się wyłącznie danym typem klienta,
  • procesu – wyodrębnione działy zajmują się pewna fazą wykonania celu organizacji,
  • grupowanie terytorialne – tworzenie sieci jednostek organizacyjnych w terenie co umożliwia np. szybsze dotarcie do rozproszonych klientów.

W większych organizacjach mogą występować wszystkie wyróżnione typy departamentalizacji.