Poprzednia

ⓘ Teatr plastyczny
Teatr plastyczny
                                     

ⓘ Teatr plastyczny

Teatr plastyczny – rodzaj teatru przeważnie opartego na sztukach plastycznych. Dominującą cechą tego typu inscenizacji jest przewaga obrazu nad słowem. Teatr plastyczny przybiera charakter intermedialny, wykorzystując media plastyczne np. collage, assemblage, environment oraz happening. Teatr plastyczny zrodził się w wyniku Wielkiej Reformy Teatralnej w zakresie przewartościowania sztuki teatru. Zalążki teatru plastycznego pojawiły się już u wędrownych komediantów średniowiecznych, którzy używali wymalowanych płócien, jednakże genezy powstania tego rodzaju teatru, dopatruje się w: teatralizowanych meetingach futurystów, w prowokacjach dadaistów, w happeningu, w działaniach Fluxusu, w performance oraz wielu formach tzw. live art lat 60. i 70. Za prekursora teatru plastycznego w Polsce uważa się Józefa Szajnę, który od lat 70. wykorzystywał przy tworzeniu inscenizacji teatralnych wyszukane obrazy, nawiązujące do estetyki ekspresjonistycznej i surrealistycznej. Obok Józefa Szajny przedstawicielem teatru plastycznego był Tadeusz Kantor. Obecnie czołowym reprezentantem jest Leszek Mądzik – założyciel Sceny Plastycznej KUL w Lublinie.

                                     
  • Teatr Rapsodyczny konspiracyjny teatr założony jesienią 1941 r. w Krakowie, pod kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka pod auspicjami konspiracyjnej
  • teatry niezależne, prezentujące różnorodne formy wypowiedzi: teatr dramatyczny, plastyczny muzyczny, ruchu i tańca, lalkowy, plenerowy etc. Teatry uczestniczące
  • interdyscyplinarny. Łączy wiele dziedzin kultury i sztuki takich jak teatr sztuki plastyczne film, muzyka czy nauka. Ideą MFG jest stworzenie forum wymiany
  • Teatr PRÓG teatr alternatywny z siedzibą w Wadowicach w latach 2010 - 2017 działający w ramach Stowarzyszenia Grupa PRÓG następnie w strukturach Wadowickiego
  • W ramach festiwalu odbywają się także imprezy towarzyszące: wystawy plastyczne koncerty, projekcje filmów, spotkania z artystami i twórcami przedstawień
  • wreszcie jako plastyczne uzewnętrznienie wybranych dzieł literatury dramatycznej. W 1922 roku ukazał się artykuł Cele i zadania teatru szkolnego autorstwa
  • sztukach plastycznych i wizualnych w 2016 roku. 4.06 - 18.09 - IX Berlin Biennale 25.11 - 30.12 - Przegląd i Konfrontacje Tyskiego Środowiska Plastycznego II
  • towarzyszące: wystawy plastyczne koncerty, projekcje filmów, spotkania z artystami i twórcami przedstawień. Teatry w Toruniu Festiwale w Toruniu Teatr Wiczy w Toruniu

Użytkownicy również szukali:

...
...
...