Poprzednia

ⓘ Zawód pielęgniarki w Polsce
                                     

ⓘ Zawód pielęgniarki w Polsce

Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje profesjonalną opiekę medyczną nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji pielęgniarka: rozpoznaje warunki i potrzeby zdrowotne, diagnozuje problemy pielęgnacyjne pacjenta, sprawuje profesjonalną opiekę medyczną, realizuje zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, samodzielnie udziela określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz prowadzi edukację zdrowotną. Obecnie w celu uzyskania uprawnień pielęgniarki należy posiadać minimum wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Kierunek ma profil praktyczny i mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Na podstawie art. 6 tej ustawy Minister Zdrowia określa rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Zasady działania samorządu zawodowego reguluje natomiast ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

                                     

1. Kształcenie pielęgniarek w Polsce

Aktualnie kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy w Polsce odbywa się wyłącznie na uczelniach wyższych, co warunkują przepisy prawne. Kształcenie to może odbywać się na następujących poziomach:

 • Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa. Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów i obejmują co najmniej 4600 godzin kształcenia zawodowego, w tym kształcenie kliniczne stanowi co najmniej 1/2, a kształcenie teoretyczne co najmniej 1/3 wymiaru kształcenia. Studia licencjackie kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwent studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki.
 • Studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa. Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 4 semestry i obejmują co najmniej 1300 godzin kształcenia zawodowego. Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.
 • Studia trzeciego stopnia kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktor nauk o zdrowiu.

Pielęgniarka/pielęgniarz mają obowiązek stałego dokształcania się. Obowiązujący system kształcenia podyplomowego obejmuje następujące rodzaje:

 • kurs doszkalający
 • kurs specjalistyczny
 • kurs kwalifikacyjny - Do kursu może przystąpić pielęgniarka z minimum rocznym stażem pracy w zawodzie.
 • szkolenie specjalizacyjne specjalizacja – Żeby przystąpić do programu szkolenia specjalizacyjnego należy przepracować w zawodzie minimum 2 lata w okresie 5 lat. Kończy się egzaminem państwowym.
                                     

2. Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz pielęgniarstwa

 • Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek i Pielęgniarek Przełożonych – zał. w 2007 r.
 • Polskie Towarzystwo Położnych – zał. w 2001 r.
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Pielęgniarstwa Onkologicznego – zał. w 2005 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych – zał. w 1992 r.
 • Międzynarodowa Rada Pielęgniarek – zał. w 1899 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – zał. w 1957 r.
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego – zał. w 2007 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Końca Życia – zał. w 2012 r.
 • Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA – zał. w 2003 r.
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego – zał. w 2006 r.
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych – zał. w 2009 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych – zał. w 2010 r.
 • Fundacja Promocji Polskiego Pielęgniarstwa i Położnictwa – zał. w 2010 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych – zał. w 1996 r.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek – zał. w 1999 r.
 • Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej – zał. w 2001 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych – zał. w 1998 r.
 • Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich – zał. w 1995 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych – 1925-1957 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych PSPiPP – zał. w 2011 r.
 • Stowarzyszenie Pielęgniarek Promujących Zdrowie
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek w Diabetologii – zał. w 2004 r.
 • Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa – zał. w 2007 r.
 • Światowa Organizacja Zdrowia – zał. w 1946 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego – zał. w 2006 r.
 • Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych – brak KRS
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych – zał. w 2006 r.
 • Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Medycznych Organizatorzy – zał. w 2010 r.
 • Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – zał. w 2009 r.
 • Polska Federacja Edukacji Diabetologicznej – zał. w 2006 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej – zał. w 2006 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – zał. w 1997 r.
 • Samorząd Pielęgniarek i Położnych – zał. w 1991 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego – zał. w 2007 r.
                                     

3. Lista specjalizacji pielęgniarskich

 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej


                                     
 • ur. 2 sierpnia 1875 w Pilicy, zm. 6 września 1947 w Krakowie pionierka szkolnictwa pielęgniarskiego w Polsce pielęgniarka tercjarka, zakonnica
 • podjęła pracę w sekcji Komitetu Ochrony Polski, kwestując na rzecz ubogich. Był to okres, w którym zdecydowała o wyborze zawodu pielęgniarki Okazją do tego
 • usług seksualnych lub seks komercyjny określana bywa też jako najstarszy zawód świata. Kobieta prostytuująca się to prostytutka, a mężczyzna to żigolak
 • w 1970 Liceum Medyczne we Wrocławiu z tytułem dyplomowanej pielęgniarki W latach 1973 1976 studiowała w Studium Aktorskim przy Teatrze Żydowskim w Warszawie
 • Babicka - Zachertowa ur. w 1893 w Łodzi, zm. 7 sierpnia 1944 w Warszawie polska pielęgniarka prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, członek
 • stresu występującego na skutek przepracowania. Występuje najczęściej w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów
 • podologiczne mają różnoraki charakter i wymagają od osoby praktykującej ten zawód wiedzy z zakresu nauk medycznych, tj.: diabetologia, dermatologia, chirurgia

Użytkownicy również szukali:

powrót do zawodu pielęgniarki - forum, prawnik przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki kiedy wygasa,

...
...
...