Poprzednia

ⓘ Andrzejewski (nazwisko)
Andrzejewski (nazwisko)
                                     

ⓘ Andrzejewski (nazwisko)

Odmiana nazwiska Andrzejowski notowanego w 1446 również Ondrzejowski notowane od 1449, nazwiska utworzone formantem –ski od nazwy miejscowej Andrzejów → Andrzejewski. Nazwisko Andrzejewski źródła wzmiankują od roku 1676.

Jest również prawdopodobne pochodzenie nazwiska od formy imienia Andrzej, natomiast Dziadulewicz opisuje ród Andrzejewskich pochodzenia tatarskiego, których protoplastą był Andrysz Andrej Kadyszewicz wzmiankowany w 1525 roku. Nazwisko rodu mogło powstać od nazwy rodowych włości – Andrzejewszczyzny. Ród wyginął wraz ze śmiercią ostatniego przedstawiciela w 1627 roku.

                                     

1. Rody szlacheckie

Nazwisko Andrzejewski nosiło kilka rodów szlacheckich. Byli to: Andrzejewscy herbu własnego Andrzejewski powiat oszmiański, Andrzejewscy herbu Prus odmiana i III zamieszkujący na Litwie gubernie wileńska i kowieńska oraz Andrzejowscy herbu Nałęcz.

                                     

2. Demografia

Na początku lat 90. XX wieku w Polsce mieszkało 26917 osób o tym nazwisku, najwięcej w dawnym województwie: poznańskim – 4064, konińskim – 2047 i leszczyńskim – 2007. W 2002 roku według bazy PESEL mieszkało w Polsce około 24685 osób o nazwisku Andrzejewski, najwięcej w Poznaniu i Warszawie.