Poprzednia

ⓘ Waleryj Capkała
Waleryj Capkała
                                     

ⓘ Waleryj Capkała

Waleryj Wiljamawicz Capkała – białoruski polityk, dyplomata i uczony, w latach 1994–1997 I zastępca ministra spraw zagranicznych Republiki Białorusi, w latach 1997–2002 ambasador Republiki Białorusi w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku, w latach 2002–2005 doradca Prezydenta Republiki Białorusi, od 2005 roku – dyrektor administracji Białoruskiego Parku Wysokich Technologii.

                                     

1. Życiorys

Urodził się 22 lutego 1965 roku w Grodnie, w obwodzie grodzieńskim Białoruskiej SRR, ZSRR. W latach 1984–1986 odbył służbę w szeregach Armii Radzieckiej. W latach 1986–1991 studiował w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych MPISM przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych ZSRR. W latach 1990–1991 pracował w ambasadzie ZSRR w Finlandii. W latach 1991–1992 uczył się na aspiranturze w MPISM i wykładał na Katedrze Prawa Państwowego i Zarządzania Państw Zagranicznych. Posiada wykształcenie prawnika i politologa. Posługuje się językami angielskim i fińskim.

W latach 1993–1994 pracował jako doradca Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji i Sekretariatu Wykonawczego Wspólnoty Niepodległych Państw. Od 8 sierpnia 1994 roku do 20 stycznia 1997 roku był I zastępcą ministra spraw zagranicznych Republiki Białorusi. Od 24 lutego 1997 roku pełnił funkcję Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Republiki Białorusi w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jednocześnie w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych. 2 kwietnia 2002 roku został zdymisjonowany z tych stanowisk i znalazł się w rezerwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi. 16 lipca tego samego roku objął stanowisko doradcy Prezydenta Republiki Białorusi i otrzymał pierwszą klasę urzędnika aparatu państwowego. 7 października 2005 roku został mianowany dyrektorem administracji Białoruskiego Parku Wysokich Technologii i zwolniony z funkcji doradcy Prezydenta Republiki Białorusi – pełnomocnego przedstawiciela Prezydenta Republiki Białorusi w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Białorusi. Zachował jednocześnie prawa i obowiązki doradcy Prezydenta.

Waleryj Capkała pełni funkcję eksperta Sekretarza Generalnego ONZ ds. bezpieczeństwa informacyjnego – członka Rady Strategicznej Global Alliance for Information and Communication Technologies and Development.

                                     

1.1. Życiorys Działalność naukowa

Waleryj Capkała zajmował się historią i filozofią religii. Napisał szereg prac na temat ojczystego i europejskiego nacjonalizmu i nacjonal-nihilizmu. Jest autorem 80 prac na temat religii, światowej gospodarki i polityki zagranicznej, a także 20 publikacji o elektronicznej administracji, technologiach informacyjnych i własności intelektualnej. Publikował je m.in. na łamach Foreign Affairs, Journal of Congress, The Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung i Horizons. Występował z wykładami na temat geopolityki i współczesnych stosunków międzynarodowych, a także na temat aktualnych zagadnień neokonswerwatyzmu. Zajmował się opracowywaniem scenariuszy globalizacji konfliktów narodowościowych w Eurazji. Badał zachodnioeuropejskie oraz azjatyckie koncepcje reform gospodarczych.

Waleryj Capkała jest autorem m.in. książki Dorogoj drakona pol. Drogą smoka, w której analizował rozwój gospodarczy postindustrialnych krajów Azji Południowo-Wschodniej, a także książki Kod biessmiertia: tajna smierti i woskrieszenija pol. Kod nieśmiertelności: tajemnica śmierci i zmartwychwstania, w której próbował połączyć tematykę gospodarki opartej na wiedzy ze znajomością duszy.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...