Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu – najstarsza szkoła średnia w Nowym Sączu i regionie. Do 2019 był to Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

                                     

1. Historia

 • 1867 – zorganizowanie pełnego ośmioklasowego gimnazjum, pierwszy egzamin dojrzałości
 • 1838 – gimnazjum przekazano jezuitom, szkoła mieści się w budynku przy ul. Piotra Skargi
 • 2018 - uroczyste obchody 200-lecia szkoły
 • 2017 - rozpoczęcie stopniowego wygaszania I Gimnazjum
 • 1978 – Wojewódzka Rada Narodowa nadała I L.O. Złotą Odznakę "Za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego”
 • 1988 – uroczyste obchody 170-lecia szkoły
 • 1868 – przejście pod nadzór nowo utworzonej C.K. Rady Szkolnej Krajowej
 • 1983 – I rajd szkolny – tradycja utrzymywana do dziś
 • 10 maja 1985 – odsłonięcie popiersia patrona szkoły Jana Długosza
 • 1976 – powstanie drużyny ZHP "SEKATOR”
 • 23 kwietnia 1894 – wznowienie nauki w nowym budynku przy ul. Długosza 5
 • 1952–1957 – liceum jako podległe TPD jest szkołą świecka, koedukacyjną
 • od 7 maja 1946 – regularna nauka we własnym budynku szkolnym
 • 1983 – wizyta ministra Oświaty i Wychowania, prof. dr hab. Bolesław Farona absolwenta I L.O. z roku 1954
 • 4.XI.1818 – otwarcie sześcioklasowego gimnazjum, 140 uczniów pobiera nauki w budynku przy ul. Pijarskiej
 • 1973 – Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych uznał szkołę za wzorową w pierwszym etapie wdrażania nowoczesnego systemu dydaktyczno-wychowawczego
 • 1964 – ponowne wprowadzenie koedukacji
 • 1957–1958 – powrót do dawnej nazwy i męskiego typu szkoły
 • 1998 – uroczyste obchody 180-lecia szkoły
 • 1966–1967 – szkoła została uznana za jedną z pięciu w województwie krakowskim tzw. szkół wiodących
 • 1967–1968 – w związku z reformą szkolnictwa szkoła przejmuje pierwszych absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych
 • 1907 – utworzenie II gimnazjum im. Bolesława Chrobrego, 399 uczniów i gimnazjum stanowi nową szkołę mieszcząca się w budynku przy ul. Wąsowiczów
 • 1870 – założenie bursy im. Tadeusza Kościuszki
 • październik 1985 – udział przedstawicieli I LO w zjeździe szkół 100-letniej tradycji
 • 1974 – powstał hymn szkoły – słowa: mgr U. Adamek, muzyka: mgr J. Pach
 • 1968–1969 –uroczyste obchody 150-lecia szkoły, wydanie monografii szkoły mgr Antoniego Sitka, szkoła otrzymała złotą odznakę "Zasłużony dla Rozwoju Ziemi Sądeckiej”
 • 6 grudnia 1986 – sesja naukowa pt.: "Zapewnić światu pokój”
 • 1979 – oddanie do użytku sali gimnastycznej
 • 1933–1934 – reforma szkolna tzw. jędrzejewiczowska – wprowadzenie dwustopniowej szkoły średniej ogólnokształcącej. Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone "I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu” państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum, po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie matemtycznym. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy Jana Długosza 1.
 • 1975 – pierwszy większy sukces w olimpiadach przedmiotowych – Tomek Podgórski laureatem Centralnej Olimpiady Historycznej
 • październik 1986 – przyjęcie szkoły do klubu UNESCO
 • 1979 – Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznaje szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1939–1945 – zamknięcie Gimnazjum – w budynku szkoły mieści się szkoła policyjna – okres tajnego nauczania
 • 11 listopada 1918 – w stulecie szkoły uroczystość patriotyczna – manifestacyjne otwarcie szkoły pod białym Orłem
 • 17 kwietnia 1894 – pożar Nowego Sącza, ogień trawi jeden z budynków szkolnych
 • luty 1945 – wznowienie nauki w różnych budynkach szkolnych
 • 1925–1926 – szkoła przyjmuje nazwę Państwowe I Gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu
 • od 1 września 1948 – wprowadzenie czteroklasowego gimnazjum z nazwami klas: ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta
 • 1912–1918 – liczny udział uczniów I Gimnazjum w tajnej działalności patriotycznej i walkach wyzwoleńczych
 • 1972 – remont generalny budynku, założenie centralnego ogrzewania
 • 1999 – utworzone zostaje przy I LO – Gimnazjum i szkoła otrzymuje nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu
                                     

2.1. Szkoła obecnie Chór "Scherzo”

Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu "Scherzo” z wł. żart – powstał w 1987 r. Jest czterogłosowym chórem mieszanym skupiającym młodzież z kilku szkół sądeckich. Liczy około 60 osób w wieku 15–18 lat. Zespół pracuje również w dwóch formacjach: jako zespół wokalny wykonujący madrygały i chansonne oraz chór kameralny śpiewający muzykę dawną. Repertuar zespołu obejmuje głównie muzykę polską okresu Renesansu oraz współczesną m.in. fragmenty "Carmina Burana” C. Orffa i "Misa Criolla” A. Ramireza. Jest zdobywcą wielu nagród na konkursach ogólnopolskich. Nagrał i wydał 2 kasety ze swoim repertuarem. Koncertował za granicą m.in. w Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii i Anglii. W latach 1993 i 1997 wystąpił z koncertami u papieża Jana Pawła II. Ponadto występował w ratuszu i sądeckich kościołach, uczestniczył w wielu uroczystościach miejskich i wojewódzkich, prowadził audycje muzyczne dla szkół. W latach 1991-95 chór działał pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury. W 1996 r. powstało Stowarzyszenie wspierające chór organizacyjnie. Zespół podnosi swój poziom artystyczny m.in. na wakacyjnych obozach szkoleniowo-wypoczynkowych. Jego działalność jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Kuratorium Oświaty, Radę Szkoły oraz wielu sponsorów prywatnych.

                                     

2.2. Szkoła obecnie Paranoja

Oficjalna gazetka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego – "Paranoja” – jest wydawana już od 23 lat. Zespół redakcyjny "Paranoi” liczy ponad 30 osób. Potwierdzeniem sukcesu, jaki osiąga "Paranoja”, która od roku szkolnego 2012/2013 przybrała nową szatę graficzną i zawiera średnio o 15 artykułów więcej niż poprzednie wydania, jest rosnąca liczba czytelników oraz zainteresowanie nauczycieli, którzy również publikują swoje artykuły na łamach naszej gazetki. "Paranoja” nawiązała także współpracę z portalem internetowym "Sądeczanina”, na którym jeszcze większa liczba osób, nie tylko z naszego liceum, może przeczytać artykuły redaktorów gazetki. Najważniejszym jednak osiągnięciem "Paranoi” było zdobycie I miejsca w konkursie na najlepszą gazetkę szkolną Nowego Sącza a okolic, organizowanym przez Fundację Sądecką w roku szkolnym 2012/2013.

                                     

2.3. Szkoła obecnie Slash

Pojawienie się tego tytułu na "dziennikarskim rynku” ILO wzbudziło ogromne zainteresowanie. Slash po raz pierwszy ukazał się w 2012 roku. Natomiast w czerwca 2013 roku po dwóch latach zdrowej, twardej rywalizacji między nowym, młodym "Slashem”, a legendarną i utytułowaną "Paranoją” – okazało się, że gazetki "Długoszowej Rodziny” nie mają sobie równych, bowiem w I Konkursie Gazetek szkolnych Sądecczyzny to właśnie one okazały się najlepsze. "Slash” i "Paranoja” stanęły razem na najwyższym stopniu podium tego konkursu.

                                     

2.4. Szkoła obecnie Festiwal Młodych Talentów

W rok 1971 młodzież działająca w Samorządzie Szkolnym wpadła na pomysł zorganizowania przeglądu artystycznego, w którym swoje talenty mogliby zaprezentować uczniowie. Pod kierunkiem prof. Józefy Piwowar i prof. Wojciecha Froehlicha, młodzież przygotowała I Festiwal Młodych Talentów. Uczniowie mogli zaprezentować swoje uzdolnienia w konkurencjach: gra na instrumencie, śpiew solowy, recytacja, taniec, gra zespołu muzycznego, kabaret oraz rysunek z natury. Do 1980 r. odbywał się on rokrocznie. Niestety, później "zapanowała długa, mroźna zima” – jak to określiła jedna z byłych uczestniczek Festiwalu. Dopiero w latach 1982 i 1983 młodzież okazała się silniejsza niż "otaczająca rzeczywistość” i doprowadziła do zorganizowania koncertów festiwalowych, po którym jednak impreza na pięć lat odeszła w cień. Na całe szczęście w 1989 r. młodzież nie wytrzymała tej pustki i pod wodzą prof. Barbary Porzucek zorganizowała kolejny XIII Festiwal. I od tej pory, nieprzerwanie, trwa on do dziś. O jego rosnącej popularności świadczy fakt, że na kolejnych edycjach o możliwość wzięcia w nim udziału ubiegali się uczniowie innych sądeckich szkół.                                     

2.5. Szkoła obecnie Biblioteka

Biblioteka mieści się w budynku głównym szkoły na parterze. Posiada wypożyczalnię i czytelnię. Obecnie liczy około 19 300 woluminów. Są również czasopisma podarowane: w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim oraz "POLITYKA”. Z czytelni mogą korzystać również osoby nie związane ze szkołą. O jej popularności może świadczyć liczba odwiedzin, która w tym roku przekroczyła już 1300.

A oto cimelia biblioteki szkolnej:

 • Wespazjan Kochowski, Pisma wierszem i prozą. 1859
 • S.B.Linde, Słownik języka polskiego. 1859
 • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego. 1859
 • Piotr Skarga, Kazanie sejmowe. 1857
 • J. Przyborowski, Wiadomości o życiu i pismach Jana Kochanowskiego. 1857
 • Nałęcz, Romans z dziejów polskich. 1828
 • Władysław Syrokomla, Dwie koronacye Sasów. 1854
                                     

3. Osoby związane ze szkołą

Nauczyciele

 • Sebastian Flizak
 • Zygmunt Zagórowski
 • Marian Janelli

Absolwenci

W ciągu 183 lat szkołę ukończyło 11421 absolwentów, wśród nich znalazło się wiele znakomitości polskiej nauki, kultury i polityki. Słynni absolwenci "Długosza”:

                                     

3.1. Osoby związane ze szkołą Nauczyciele

 • Sebastian Flizak
 • Zygmunt Zagórowski
 • Marian Janelli
                                     

3.2. Osoby związane ze szkołą Absolwenci

W ciągu 183 lat szkołę ukończyło 11421 absolwentów, wśród nich znalazło się wiele znakomitości polskiej nauki, kultury i polityki. Słynni absolwenci "Długosza”:

                                     

3.3. Osoby związane ze szkołą 1867 – 1918

 • Kazimierz Pieracki – wiceminister Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego RP
 • Józef Kustroń – legionista II Brygady, generał brygady WP, dowódca 21 Dywizji Piechoty, poległ w 1939 pod Oleszycami prowadząc dywizje do kontrataku
 • Władysław Kumor – podpułkownik korpusu kontrolerów Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 • Eugeniusz Romer – profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, polski geograf i kartograf, wiceprezes Międzynarodowej Unii Geograficznej
 • Adam Dzianott – podpułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego
 • Bronisław Chruściel – generał brygady Wojska Polskiego
 • Józef Życzkowski – dyrygent i pedagog, wykładowca Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie
 • Zdzisław Kurnikowski – urzędnik konsularny
 • Wilhelm Kasprzykiewicz – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 • Bolesław Barbacki – uczeń gimnazjum, znakomity malarz portrecista, rozstrzelany w 1941
 • Stanisław Habowski – generał brygady Wojska Polskiego
 • Zenon Klemensiewicz – polski językoznawca, autor podręczników gramatyki, członek Polskiej Akademii Nauk
 • Jakub Pawłowski – poseł na Sejm
 • Władysław Kiełbasa 1893–1939 – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 • Marian Chodacki – polski dyplomata, major dyplomowany piechoty
 • Michał Gałązka – honorowy generał brygady Wojska Polskiego
 • Józef Giza – generał brygady Wojska Polskiego
 • Stanisław Stroński – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm, redaktor "Rzeczypospolitej”
 • Stanisław Kwapniewski – oficer
 • Jerzy Żuławski – poeta, powieściopisarz, dramaturg
 • Jan Zygmunt Berek – generał brygady Wojska Polskiego
 • Karol Frytz – podchorąży Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 • Jan Romer – generał dywizji WP, inspektor armii, kawaler orderu Virtuti Militari II i V klasy
 • Artur Berson – inżynier, meteorolog, fizyk
 • Adam Karol Benisz – górnośląski działacz plebiscytowy, jeden z dowódców w III powstaniu śląskim, członek Komisji Międzynarodowej z ramienia Ligi Narodów ds. Górnego Śląska
 • Bolesław Wieniawa-Długoszowski – generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata
 • Bronisław Pieracki – członek Związku Strzeleckiego, legionista, minister spraw wewnętrznych, poseł na Sejm RP


                                     

3.4. Osoby związane ze szkołą 1918 – 1939

 • Julian Lambor – profesor Politechniki Warszawskiej, znany hydrolog
 • Józef Wąsowicz – profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza i Uniwersytetu Wrocławskiego, geograf i kartograf
 • Zdzisław Wójcik – ambasador w Libanie i Kuwejcie
 • Henryk Barycz – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk
 • Stefan Jarosz – badacz Alaski, znany podróżnik
 • Emanuel Ringelblum – polsko-żydowski historyk, pedagog i działacz społeczny
 • Jan Flis – profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, znany geograf
 • Eugeniusz Pawłowski – profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, jeden z najlepszych znawców gwar polskich
                                     

3.5. Osoby związane ze szkołą 1945 – 2000

 • Maciej Kurp – były przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
 • Jerzy Zoń – twórca i dyrektor teatru KTO w Krakowie
 • Józef Gawlik – prof., rektor Politechniki Krakowskiej
 • Zbigniew Ślipek – prof., rektor 2 kadencji Akademii Rolniczej w Krakowie
 • Andrzej Mączyński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • Juliusz Janusz – arcybiskup tytularny, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Rwandzie, od 1998 powołany na nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Mozambiku, Nuncjusz Apostolski w Budapeszcie
 • Ludomir Krawiński – były prezydent Miasta Nowego Sącza
 • Wojciech Froehlich – prof., dyrektor Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Nizin PAN
 • Krzysztof Pawłowski – senator RP, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Tarnowie
 • Marian Zając – ksiądz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Franciszek Gągor – generał, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Ludomir Handzel – prezydent Nowego Sącza od 2018 r.
 • Leszek Wójtowicz – bard Piwnicy Pod Baranami w Krakowie
 • Antoni Malczak - muzyk, pedagog, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu od 1980 do 2019 roku
 • Bolesław Faron – prof., minister Edukacji Narodowej 1981–1986, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
 • Zygmunt Berdychowski – poseł na Sejm RP
 • Leszek Mazan – publicysta krakowski
 • Jolanta Klimek-Grądzka – polska polonistka, slawistka i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; związana z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu

Użytkownicy również szukali:

1lo nowy sącz,

...
...
...