Poprzednia

ⓘ Partia polityczna na poziomie europejskim
                                               

Wybór Obywatelski

Wybór Obywatelski – włoska partia polityczna powstała w 2013, działająca początkowo jako ugrupowanie wyborcze premiera Mario Montiego.

                                               

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe – polska partia polityczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL "Odrodzenie” oraz wilanowskiego PSL. Skupia w głównej mierze osoby o poglądach agrarnych, centrowych i chadeckich. W latach 1993–1997 partia współtworząca rząd koalicyjny z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, w okresie 2001–2003 z SLD i Unią Pracy, a w latach 2007–2015 z Platformą Obywatelską. W 1992 oraz w okresie 1993–1995 ówczesny prezes PSL Waldemar Pawlak pełnił urząd premiera. PSL należy do Europejskiej Partii Ludowej.

Partia polityczna na poziomie europejskim
                                     

ⓘ Partia polityczna na poziomie europejskim

Partia polityczna na poziomie europejskim – organizacja powołana w celu realizacji wspólnego programu politycznego, zrzeszająca partie krajowe oraz członków indywidualnych, reprezentowana w przynajmniej kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej. Europartie są uprawnione do prowadzenia kampanii wyborczych w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także do organizowania frakcji w Parlamencie Europejskim. Poprzez spotkania robocze należących do ich organizacji członkowskich głów państw i szefów rządów wpływają na decyzje Rady Europejskiej.

Pojęcie europartii zostało wpisane do traktatów wspólnotowych w 1992. Traktat z Maastricht znowelizował traktat rzymski poprzez dodanie art. 138d w brzmieniu:

Traktat nicejski z 2001 przewidział finansowanie europartii ze środków europejskich. Procedura ta obowiązuje od 2004. Od tego czasu europejskie partie polityczne rozpoznawane przez Unię Europejską otrzymują co roku finansowanie z Parlamentu Europejskiego w formie dotacji na działalność pokrywającej do 85% określonych wydatków partii.

                                     

1. Partie polityczne na poziomie europejskim

Otrzymujące granty
 • Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów
 • Partia Europejskiej Lewicy
 • Europejska Partia Demokratyczna
 • Europejska Partia Ludowa
 • Tożsamość i Demokracja
 • Europejska Partia Zielonych
 • Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Partia Europejskich Socjalistów
 • Wolny Sojusz Europejski
 • Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny
Dawniej otrzymujące granty
 • Sojusz Europejskich Ruchów Narodowych
 • Sojusz na rzecz Pokoju i Wolności
 • Europeans United for Democracy
 • Sojusz na rzecz Europy Narodów
 • Ruch na rzecz Europy Wolności i Demokracji
 • Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie
 • Libertas Party Ltd decyzja o przyznaniu grantu z 2009 zawieszona w tym samym roku
 • Europejski Sojusz na rzecz Wolności
 • Coalition pour la Vie et la Famille
 • Sojusz Niezależnych Demokratów w Europie