Poprzednia

ⓘ Artur Burda
                                     

ⓘ Artur Burda

Artur Burda urodził się w 1894 roku w obecnym Bielsku-Białej jako syn Wiktora Burdy, pioniera hodowli ryb. Stawy znajdowały się w rękach rodziny do 1946 roku, kiedy to komunistyczne rządy Tity znacjonalizowały ich majątek. W 1899 roku rodzina przeniosła się do Wiednia, gdzie jego ojciec został doradcą na dworze cesarza Franciszka Józefa.

Burda był przedsiębiorcą, w okolicach Banja Luki prowadził przemysłową hodowlę ryb. W 1934 roku Burda założył w Banja Luce Klub Rotary. Dwa lata później został powołany na konsula honorowego Polski. Aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności w Bośni i był patronem wielu inicjatyw polsko-jugosłowiańskich. Po inwazji niemieckiej na Jugosławię został uwięziony, ale odbili go jugosłowiańscy partyzanci. Po wojnie jego przedsiębiorstwo znacjonalizowano, on sam pracował w państwowych gospodarstwach rybnych w Jugosławii.

Zmarł w Banja Luce w 1984 roku i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.