Poprzednia

ⓘ Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
                                     

ⓘ Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2001 roku. W jej skład wchodzą 4 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z myślą polityczną ruchu ludowego i robotniczego, historią myśli politycznej na Białorusi w XX wieku, przemianami ideowymi: społeczne na Bliskim Wschodzie – Jordania 1908-1956, samorządem terytorialnym, systemem politycznym Polski, systemem politycznym Unii Europejskiej, kulturą i cywilizacją w stosunkach międzynarodowych XX i XXI wieku, mniejszościami narodowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Europie Środkowej, Słowacją w latach 1933-1939 i 1993-2004, marketingiem politycznym, ewolucją położenia geopolitycznego Polski od X do XX wieku, stosunkami etniczne na kresach wschodnich w II Rzeczypospolitej, kulturą polityczną w Polsce, komunikowaniem masowym jako wywieraniem wpływów, współczesną filozofią polityczną, nowymi aktami politycznymi w Polsce, Kościołem Katolickim wobec demokracji i liberalizmu po 1989 roku. Katedra kształci studentów na kierunku politologia. Dysponuje też samodzielną czytelnią, w której znajduje się ponad 2 tysiące książek z nauk społecznych, w tym głównie z politologii, polityki społecznej, administracji oraz socjologii. Mieszczą się tam również 72 tytuły czasopism z zakresu nauk humanistycznych i prawnych.

Katedra wydaje od 2004 roku własne czasopismo naukowe – Polityka i Społeczeństwo.

                                     

1. Historia

Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego powstała jako jedna z najmłodszych jednostek funkcjonujących w ramach Wydziału Socjologiczno-Historycznego na tej uczelni 1 lipca 2001 roku. Jej twórcą, a zarazem pierwszym kierownikiem był prof. Henryk Cimek. Większość nauczycieli akademickich wywodziła się z lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2006 roku jednostka ta otrzymała pozytywną ocenę jakości kształcenia na poziomie I stopnia na kierunku politologia.

W roku akademickim 2012/2013 w katedrze kształciło się 342 studentów w trybie dziennym 318 oraz trybie zaocznym 24, a kilkunastu słuchaczy studiów podyplomocyh. Zatrudnionych jest aktualnie 20 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 14 doktorów na stanowisku adiunkta i 1 magister na stanowisku asystenta.

                                     

2. Kierunki kształcenia

W Katedrze Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia na kierunku politologia. Studia pierwszego stopnia, trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Do wyboru są następujące specjalności:

  • realizacja projektów europejskich
  • dziennikarstwo polityczne

Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich uzupełniających, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Do wyboru są następujące specjalizacje:

  • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
  • polityka bezpieczeństwa
  • komunikowanie i nowe media

Poza tym w Katedrze Politologii prowadzone są studia podyplomowe trwające 1.5 roku adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych, których celem jest przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Użytkownicy również szukali:

bezpieczeństwo wewnętrzne urz, instytut nauk o polityce ur,

...
...
...