Poprzednia

ⓘ Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
                                     

ⓘ Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 1999 roku, jako jedna z najmłodszych jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którego twórcami byli naukowcy przybyli w znacznej części z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w której skład wchodzą trzy zakłady i jedna pracownia naukowa. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z pradziejami i wczesnym średniowieczem Europy Środkowo-Wschodniej. Instytut kształcił studentów na kierunku archeologia.

                                     

1. Historia

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał w 1999 roku w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Wśród jego założycieli znaleźli się: prof. dr hab. Michał Parczewski i prof. dr hab. Jan Machnik, wywodzący się z krakowskiego środowiska archeologicznego oraz prof. dr hab. Sylwester Czopek, ówczesny dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W 2001 roku instytut stał się częścią nowo powstałego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym samym roku uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich, a cztery lata później uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich. W 2010 roku Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z archeologii.

W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 82 studentów w trybie dziennym, a także 39 doktorantów. Instytut wydaje własne publikacje naukowe, do których należą: Analecta Archaeologica Ressoviensia, Collectio Archaeologica Ressoviensis oraz Materiały i Sprawozdania. Dysponuje też samodzielną biblioteką instytutową.

W Instytucie Archeologii zatrudnionych jest aktualnie 17 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym czterech z tytułem profesora zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, pięciu doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ośmiu doktorów na stanowisku adiunkta.

                                     

2. Władze

  • prof. dr hab. Sławomir Kadrow 2002-2005
  • dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR 2008-2012
  • prof. dr hab. Sylwester Czopek 1999-2002
  • dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR 2012-2015
  • dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR od 2015
  • dr hab. Zbigniew Pianowski, prof. UR 2005-2008
                                     

3. Kierunki kształcenia

W Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia na kierunku archeologia. Studia pierwszego stopnia, trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich uzupełniających, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra, oraz na studiach doktoranckich, które trwają 4 lata i kończą się otrzymaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.