Poprzednia

ⓘ Antoni Dobiszewski
Antoni Dobiszewski
                                     

ⓘ Antoni Dobiszewski

Pochodził z rodziny chłopskiej, był synem rolnika. Ukończył gimnazjum w Płocku mimo trudnej sytuacji materialnej, następnie pracował jako nauczyciel w rodzinnej wsi Goślice. Zdobył również przygotowanie do zawodu nauczyciela matematyki na poziomie szkoły średniej na specjalnym kursie. Od 1918 był nauczycielem gimnazjum w Staszowie, później w gimnazjum w Płocku; od 1922 należał do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, stając się aktywistą. Gdy został zwolniony z pracy przeniósł się do Warszawy, otrzymując posadę nauczyciela fizyki i wychowawcy w gimnazjum Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podjął także studia na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W Warszawie kontynuował działalność polityczną; należał do Komunistycznej Partii Polski, kierował szkołą wieczorową dla młodocianych robotników, był współzałożycielem Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie przy ul. Wolność; występował w obronie zagrożonych zwolnieniem działaczy komunistycznych. Prowadził również działalność kulturalno-oświatową. W 1934 został przez władze przeniesiony na emeryturę.

Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną. Działał w Polskiej Partii Robotniczej. W kwietniu 1942 został aresztowany przez Gestapo. Po półrocznym więzieniu na Pawiaku wraz z 50 innymi członkami ruchu oporu zginął w publicznej egzekucji w Warszawie 16 października 1942. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach kwatera C6-5-8.

W 1946 został pośmiertnie odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

                                     

1. Upamiętnienie

Imię Antoniego Dobiszewskiego zostało nadane szkole podstawowej i XLIV Liceum Ogólnokształcącemu w Warszawie przy ul. Dolnej. Do 31 sierpnia 2018 nosiło imię Antoniego Dobiszewskiego. W głosowaniu na nowego patrona szkoły przeprowadzonym w lutym 2018 najwięcej głosów otrzymał Stefan Banach.

Od 24 listopada 1961 do 9 listopada 2017 był patronem ulicy w Warszawie na terenie dzielnicy Wola. W grudniu 2018 Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił dawną nazwę ulicy wraz z kilkudziesięcioma innymi zmienionymi.